Реальні інвестиції – їх форми і особливості

У комерційній діяльності види реальних інвестицій для більшості компаній виступають головними напрямками інвестиційної політики, дозволяючи освоювати товарні ринки і нарощувати частку своєї присутності на них.

Види реальних інвестицій

Класифікація реальних інвестицій традиційно представляється подібним чином:

 • Вкладення, спрямовані на оновлення потужностей. Виконуються за рахунок коштів фондів підприємства.
 • Вкладення, що застосовуються для збільшення фондів. Здійснюються за рахунок доходу компанії або фонду накопичення.

До реальних інвестицій зараховують створення нових активів компанії, розширення діючих активів. Реальні вкладення діляться на нематеріальні та матеріальні.

До матеріальних видів (речових) відносяться:

 • утворення фірм, об’єднань,
 • розширення технологічних виробництв (діючих),
 • поповнення оборотних ресурсів і заповнення поточних витрат на виробництво.

У нематеріальні види реальних вкладень включені поліпшення ступеня професійної підготовки (кваліфікації) співробітників, підвищення рівня впізнаваності торгового знака, вишукувальні роботи та інші.

Форми реальних інвестицій

Реальні інвестиції можуть виражатися в таких формах:

 • Купівля об’єднань і виробництв, притаманна головним чином великим організаціям, таким методом виробляють диверсифікованості свого бізнесу по товарах, регіонах, галузям та інших напрямках.
 • Нове будівництво. Інвестиції подібного роду актуальні при стабільному зростанні виробництва, при необхідності утворення дочірніх структур (філій).
 • Реконструкція. Дозволяє виконати переобладнання виробництва в цілому, базуючись на сучасних технологічних розробках.
 • Модернізація, яка веде діючі виробничі потужності до рівня сучасних технологічних процесів.
 • Оновлення, що стосується обладнання та механізмів.
 • Інвестиції в нематеріальні активи. Застосування сучасних технологічних розробок в результаті створення нового виду продукції (товару) або покупки патентів.
 • Інвестування в збільшення обсягів оборотних ресурсів (матеріальних) для підвищення розмірів їх використання.

Особливості реальних інвестицій

Реальні інвестиції сприяють підвищенню темпів розвитку компанії, якості виробленої продукції та послуг, освоєння сфер реалізації та розробці нових зразків товарної продукції і видів послуг.

Реальні інвестиції хоча і відрізняються зниженою ліквідністю, але на відміну від фінансових вкладень, приносять більш відчутну віддачу.

В результаті інвестування у підприємства з’являється доступ до постійного чистому притоку коштів, пов’язаного з відрахуваннями від основних засобів (амортизаційними). Ці надходження діють навіть при відсутності прибутковості застосованих інвестиційних розробок або проектів.

Стрімкість технологічного прогресу в цілому є причиною ризиків для реальних вкладень в зв’язку з моральним старінням об’єктів інвестування.

Напрямки інвестування

Найбільш частим об’єктом вкладень виступає інвестування в основний капітал. Прикладами реальних інвестицій такого роду служать вкладення в наділи і земельні ділянки, будівлі, пристосування, обладнання та механізми, інвестування в транспорт, види насаджень (багаторічні).

Вкладення в оборотний капітал призначений для підтримки стабільного функціонування всіх циклів виробництва. У розряд таких належать сировинні запаси, основні матеріали, паливо, тара і інше.

Посилання на основну публікацію