Пропозиція: поняття, функція, графік

Тепер поговоримо про інше ринковому явище, без якого неможливий попит, його нерозлучним супутником і протиборчої силі – пропозиції. Тут також слід розрізняти сама пропозиція і його величину (обсяг).

Пропозиція (англ. «Supply») – здатність і готовність продавців продати товар за даною ціною.

Величина пропозиції (обсяг пропозиції) – кількість товарів, яку продавці бажають і можуть продати за даною ціною.

Розрізняють такі види пропозиції:

  • індивідуальну пропозицію – конкретного окремого продавця;
  • загальне (сукупна) пропозиція – всіх продавців присутніх на ринку.

Функція пропозиції – закон залежності величини пропозиції від різних факторів що на нього вплив.

Крива пропозиції – графічне вираження залежності величини пропозиції на деякий товар від ціни на нього.

Спрощено функція пропозиції являє собою залежність його величини від ціни (цінового фактора):

Функція пропозиції від ціни

де: QS – величина пропозиції на даний товар;
P – ціна на даний товар.

Крива пропозиції в цьому випадку – пряма лінія з позитивним кутом нахилу. Описує цю криву пропозиції наступне лінійне рівняння:

Лінійне рівняння пропозиції

де: QS – величина пропозиції на даний товар;
P – ціна на даний товар;
c – коефіцієнт задає зміщення початку лінії по осі абсцис (X);
d – коефіцієнт задає кут нахилу лінії.

Лінійний графік пропозиції
Лінійний графік пропозиції висловлює пряму залежність між ціною на товар (P) і кількістю покупок даного товару (Q)
Функція пропозиції, в її більш складній формі враховує вплив і нецінових чинників, представлена ​​нижче:

Багатофакторна функція пропозиції

де QS – величина пропозиції;
PX – ціна даного товару;
P1 … Pn – ціни інших взаємопов’язаних товарів (замінників, додаткових);
R – наявність і характер виробничих ресурсів;
K – застосовувані технології;
C – податки і дотації;
X – природно-кліматичні умови;
та інші фактори.

У цьому випадку крива пропозиції матиме форму дуги (хоча це знову ж спрощення).

крива пропозиції
В реальних умовах пропозиція залежить від багатьох факторів і залежність обсягу пропозиції від ціни носить нелінійний характер

Таким чином, фактори, які впливають на пропозицію:

1. Ціновий фактор – ціна на даний товар;
2. Нецінові фактори:

  • наявність товарів-додаткових і товарів-замінників;
  • рівень розвитку технологій;
  • кількість і доступність необхідних ресурсів;
  • природні умови;
  • очікування продавців (виробників): соціальні, політичні, інфляційні;
  • податки і дотації;
  • тип ринку і його ємність;
  • інші фактори.
Посилання на основну публікацію