Принципи маркетингу

На думку Ф. Котлера, маркетинг не є жорсткою академічною дисципліною подібно аналітичної геометрії. «Батько маркетингу» вважає, що для різних країн з різними економічними, культурними і політичними умовами повинні використовуватися різні маркетингові підходи. Тим не менш, маркетинг спирається на кілька відносно незмінних принципів:

1. При розробці маркетингової стратегії слід відводити центральне місце покупцям, конкурентам, дистрибуторам.

2. Необхідно сегментувати кожен ринок і працювати в тих сегментах, які найбільш перспективні з погляду можливостей і цілей конкретної компанії.

3. У кожному з цільових ринкових сегментів необхідно виробляти дослідження потреб, переваг і способу мислення покупців.

4. Необхідно створити, ретельно сформулювати, а потім пропонувати найвищу цінність на цільовому ринку.

Посилання на основну публікацію