Принципи формування портфеля інвестицій

Портфельне інвестування має певну специфіку, яка має на увазі дотримання певних правил, а також здатність швидко реагувати на зміну ситуації в фінансовому середовищі. Тільки знаючи основні принципи формування портфеля інвестицій, можливо спочатку правильно структурувати весь комплекс цінних паперів, а також розробити стратегію управління ним, щоб в кінцевому підсумку проект працював за заданим планом.

Особливості формування портфеля

Портфельне інвестування (докладніше про те, що це таке) для більшості інвесторів є не тільки способом отримання прибутку, а й іншими можливостями:

  • збереженням грошової маси від інфляції;
  • приростом грошей в силу подорожчання кожної акції в процесі просування інвестиційного проекту;
  • отриманням контролю над підприємством після викупу контрольного пакета.

Всі ці цілі стають досяжні в тому випадку, якщо з самого початку правильно обрана стратегія управління портфелем фінансових інвестицій. При цьому необхідно чітко ставити цілі на самому початку. Саме від цього і залежить вибір виду цінних паперів.

У тому випадку, коли мова йде про отримання тільки прибутку з вкладених коштів, можливе звернення до неліквідним паперів з підвищеним ступенем ризику, які можуть принести швидкий і високий дохід, але при цьому інвестор ризикує втратити весь обсяг інвестицій. У випадку з тривалими проектами варто звернути увагу на акції солідних емітентів, які приносять невеликий, але стабільний дохід, практично позбавлений ризиків.

Методи формування портфеля інвестицій залежать, як уже говорилося від кінцевих цілей всього проекту, але при цьому треба розуміти, що виходячи з ситуації в економіці, зміст портфеля може змінюватися відповідно до теорії портфельних інвестицій, де спочатку мається на увазі коригування тактики управління портфелем і його структури в залежності від стану фондового ринку.

Саме виходячи з цілей всього проекту, необхідно підбирати методи залучення портфельних інвестицій. Основним принципом залучення є знаходження єдино правильної стратегії управління портфелем, при якому термін настання прибутковості проекту і перевищення доходів від роботи цінних паперів над витратами по їх залученню на початку проекту. Такий підхід повністю відповідає моделі оптимального портфеля інвестицій.

Ризикова складова інвестування

Ступінь ризику в портфельному інвестуванні є важливою складовою, яка в досить великій мірі впливає на весь інвестиційний процес. Моделі формування портфеля інвестицій безпосередньо залежать від ризикової складової.

У випадку з ідеальною моделлю портфеля терміни настання прибутковості маються на увазі максимально короткі, але існує модель, при якій інвестор з метою досягнення максимального рівня контролю створює безліч афілійованих структур або дочірніх підприємств, що в кінцевому підсумку повинно принести великий прибуток. Але в таких випадках термін окупності інвестицій ставати довше, а ризики на початковому етапі вище.

Будь-який інвестиційний проект має на увазі жорсткі підходи до розрахунків, визначення цілей і завдань, методів формування і розробці стратегії управління портфелем інвестицій.

Посилання на основну публікацію