Принципи економічного прогресу

Історія розвитку сучасного світового господарства передбачає невеликий вибір моделей. Після переходу від феодальної моделі до капіталізму у держав виникла необхідність розвивати виробництво, так як сільське господарство вже не могло задовольнити всі потреби швидко зростаючого населення. Науково-технічний прогрес диктував свої правила, і світова економіка з часом стала вибирати два основних напрямки – екстенсивний та інтенсивний шлях розвитку.

Для правильно функціонуючого держави дуже важливий економічне зростання. Що це означає на практиці? Держава повинна забезпечувати розвиток економіки в такому обсязі, щоб зростання виробленої продукції перевищував потреби населення.

Для цього держава повинна підвищувати виробничі характеристики, застосовувати нові промислові технології, щоб екстенсивний і інтенсивний шлях досяг оптимального значення.

Характер економічного зростання залежить від обраної моделі розвитку або від поєднання різних шляхів. Якщо говорити коротко: валовий національний продукт на душу населення повинен підвищуватися. Екстенсивний та інтенсивний шлях розвитку мають свої сильні й слабкі сторони. Для початку треба розібратися, як вони проявляються.

Посилання на основну публікацію