Причини монополізму

Прагнення до монополізації ринку нормально для будь-якого бізнесу. Воно закладено в самій природі підприємницької діяльності, основна мета якої – отримання максимального прибутку. Монополії створюються як природним, так і штучним шляхом.

Додатковими факторами, що сприяють розвитку монополізму, можуть бути:

  • великі витрати на створення бізнесу, які не окупаються в конкурентному середовищі;
  • встановлення урядом законодавчих бар’єрів для ведення діяльності – сертифікація, ліцензування, розподіл квот;
  • політика протекціонізму, що захищає вітчизняних виробників від іноземних конкурентів;
    укрупнення фірм в результаті поглинання і злиття.
Посилання на основну публікацію