Причини інфляції

У економістів немає єдиної думки про причини викликають інфляцію. Існує безліч теорій і пояснень механізму інфляції і всі вони по-своєму вірні. Перерахуємо тут лише деякі з найбільш поширених і значущих причин зростання загального рівня цін.

Причини інфляції:

  • емісія грошей для покриття державних витрат (зазвичай в кризові та військові періоди);
  • надмірне розширення грошової маси за рахунок масового кредитування (причому джерелом для кредитування служать не заощадження, а емісія незабезпеченої валюти);
  • монополія великих фірм (особливо в сировинних галузях);
  • монополія профспілок (що заважає ринковому механізму визначати прийнятний для економіки рівень заробітної плати);
  • скорочення реального обсягу національного виробництва;
  • зниження курсу національної валюти при великому обсязі імпорту;
  • зростання податків і мит;
  • інші причини.
Посилання на основну публікацію