Прибуток – реферат

На території України функціонує кілька сотень підприємств різної форми власності. Кожне успішне підприємство щорічно отримує певний прибуток, створювану від продажу своїх товарів або надання конкретним людям тієї чи іншої послуги (освітніх, медичних, юридичних). Частина прибутку підприємство перераховує державі в якості податків, частина витрачає на поліпшення своєї конкурентоспроможності або на відкриття нових філій.

Прибуток є узагальнюючим показником ефективності діяльності фірми, заводу. Саме вона найбільш повно відображає ефективність виробництва, рівень попиту на товари або послуги і їх якість. Також поняття прибутку визначається як кінцевий фінансовий результат, що становить основу економічного розвитку будь-якого підприємства. Саме її розмір стає найважливішим критерієм для оцінки якості виробничої діяльності того чи іншого підприємства. Прибуток використовується як фактор, що стимулює підприємців до поліпшення продуктивності праці або розширенню обсягів виробництва.

В узагальненій формі поняття прибутку може бути сформульовано як чистий дохід підприємця, який представляє різницю між загальним доходом і загальними витратами в процесі здійснення підприємницької діяльності.

Величина прибутку залежить від декількох факторів:

-правильним вибору продукції, що виготовляється і реалізується;
-створення конкурентоспроможних умов реалізації товарів;
-об’ёмов виробництва (більше продажів – більше прибутку);
-кількості витрат виробництва (відсоток бракованих або зіпсувалися товарів, штрафи держорганам за порушення законів збуту тощо.).

У сучасних ринкових умовах отримання прибутку пов’язане з ризиком втратити вкладені в розвиток підприємства кошти – таке може статися, якщо товари будуть користуватися малим попитом і засобів, виручених від їх продажу, не вистачатиме навіть на оплату праці продавців.

У бухгалтерському обліку підприємства загальний фінансовий результат його господарської діяльності визначається шляхом підрахування всіх витрат і доходів за якийсь звітний період. Прибуток ділять на валову, балансову, чисту. Прибуток комерційних підприємств є одним з основних створення дохідної частини держбюджету.

Для максимізації чистого прибутку підприємства його керівникам рекомендується строго дотримуватися умов укладених контрактів, укомплектовувати штат фірми перспективними кадрами, скорочувати ступінь виробничого браку, підвищувати ефективність рекламних підприємств.

Посилання на основну публікацію