Потреби, блага і споживання в економіці

Людина, як істота біологічна і соціальна, потребує тисяч різних речей. Йому потрібна вода, їжа, тепло, світло, кисень. Людина прагне захистити своє тіло від впливу вітру, снігу і дощу, а, отже, потребує одязі і укритті (житло). Людині потрібен відпочинок і сон, а також спілкування з іншими людьми. І, нарешті, людині (хочеться вірити) потрібна духовна їжа – мистецтво, знання, можливості для саморозвитку.

Все те, що потрібно людині, в чому він потребує, а часом просто не може обійтися, в економіці називається потребами. Всіма людьми рухає бажання задовольнити свої потреби (зауважте, що в маркетингу часто поділяють поняття потреби і потреби!). Те, що може задовольнити потребу, іменується благом.

Таким чином, можна сформулювати такі визначення цих найважливіших понять економічної теорії:

Потреба – усвідомлене людиною почуття, чого-небудь.

Потреби численні і різноманітні. Вони різні для кожної людини і залежать від його статі, віку, особливостей особистості, інтересів і т.д. В якості ілюстрації різноманітності потреб можна привести піраміду А. Маслоу.

Благо – все, що здатне задовольнити потребу, принести користь або принести задоволення. Благо – це засіб задоволення потреб.

Можна виділити два основних види благ:

1. Вільні блага (дармових, неекономічні) – їх створила сама природа, за них людина не повинна платити. Наприклад, це кисень, сонячне світло або вода. Можна заперечити, що плата за водопостачання включена в комунальні платежі. Але ми платимо саме за постачання води, тобто за послугу по її видобутку, попередньому очищенні і доставці до нашої квартири (будинку) з річки чи водойми. Сама вода при цьому – безкоштовна.

2. Економічні блага – штучно створені людиною речі (матеріальні блага) або послуги (нематеріальні блага), які є платними (одяг, проїзд в громадському транспорті, продукти в магазині, техніка, книги).

Економічні блага можна розділити на приватні та громадські.

  • Приватні блага – споживаються окремою людиною (групою людей) за плату. Наприклад, покупка нових джинсів або відвідування з друзями кінотеатру.
  • Громадські блага – надаються суспільству державою на безкоштовній основі (шкільна освіта, базова медична допомога, державне телебачення). Але по факту, вони все одно оплачуються, наприклад, за рахунок стягнення з громадян податків.

У процесі задоволення потреб, блага споживаються. Споживання – завершальний процес, можна сказати головна мета економіки.

Споживання – процес використання благ для задоволення потреб.

Посилання на основну публікацію