Попит: закон падаючого попиту

Попит є однією з основних категорій економічної теорії, його вивченню присвячені праці багатьох економістів в рамках різних теорій.

Попит є те кількість благ (товарів або послуг), які готовий купити споживач при даній ціні. При цьому чим більше ціна, тим менше попит, і навпаки. В цьому і полягає закон падаючого попиту. Хоча в цьому правилі є і свої винятки, наприклад, товари Гіффена.

Крива попиту

Являє собою графічну інтерпретацію залежності попиту від ціни. Для нормального товару криві попиту будуть відрізнятися нахилом, в залежності від еластичності. Для товарів Гіффена крива має позитивний нахил.

Фактори попиту

Перш ніж розглянути чинники попиту, необхідно зробити відмінність між самим попитом і обсягом попиту. Попит – це та функція, яка описує залежність між ціною і обсягом товару, а обсяг попиту – це кількість блага, яку споживач готовий придбати за заданою ціною в конкретних умовах. У зв’язку з цим виділяють ціновий фактор попиту, який змінює обсяг попиту і відбувається рух по кривій, і нецінові фактори, які зрушують саму криву.

До факторів, що зрушують криву попиту можна віднести доходи споживачів, наявність товарів-замінників, поява новинок і т.д.

Посилання на основну публікацію