Попит і пропозиція

Сучасна ринкова економіка є нескінченним взаємодією попиту і пропозиції. У кожній державі продаються і купуються різні товари, послуги. Одні товари купуються людьми частіше, інші значно рідше. Пояснюється це потребою людей в тій чи іншій продукції і їх фінансовими можливостями. Ступінь потреби людей в різних товарах неоднакова, адже їсти потрібно щодня, а ось одна сорочка може служити господареві кілька років. На частоту покупки тих чи інших товарів впливає і їх ціна. Очевидно, що чим вище вартість товару, тим попит на нього менше. І навпаки, чим дешевше будь-якої товар, тим більше людей захочуть його придбати. Втім, на ступінь інтересу населення якої-небудь країни до будь-яких товарів впливає не тільки їх вартість, а й багато інших чинників – доходи населення, якість продукції, ціна аналогічних товарів (вироблених іншим підприємством). Поняття попиту можна тлумачити як ступінь інтересу населення міста або цілої держави до будь-якого товару (або групі товарів). Під поняттям пропозиції мається на увазі постачання підприємствами на ринок будь-яких товарів для продажу. Обсягом пропозиції називається кількість товарів або послуг, що пропонуються їх продавцями за певною вартості протягом будь-якого часового проміжку. Ціною пропозиції називається мінімальна вартість, за яку продавці бажають продати якесь кількість своїх товарів або послуг (медичних, освітніх, юридичних та ін.).

Зміни попиту на випущені будь-яким підприємством товари призводить до виникнення адекватної реакції у виробника цих товарів. Збільшення попиту на товари зазвичай призводить до того, що виробник починає нарощувати обсяги їх виробництва, а іноді і підвищує ціну на свою продукцію. І навпаки, падіння інтересу людей до будь-якої продукції, зменшення обсягів її продажу призводить до здешевлення товарів їх виробником або до скорочення обсягів поставки товарів на ринок.

На розмір пропозиції товарів, як і на рівень попиту на них, впливають різні фактори, як цінові (вартість сировини, устаткування, послуг робітників, транспортних витрат), так і нецінові (виробничі потужності виробника, кількість наявних продавців, рівень конкуренції). Коли який-небудь товар в дефіциті, а потреба населення в ньому велика, ціна його зростає, а коли продукцію будь-якої фірми розкуповують мляво і повільно, її вартість падає.

Посилання на основну публікацію