Поняття ліквідності: визначення

Ліквідність – це здатність фінансових активів бути оперативно проданими за найбільш наближеною до ринкової вартості. Іншими словами, дане визначення показує, наскільки швидко можна продати активи при мінімальних витратах. У широкому сенсі вищеназване поняття означає ефективність і мобільність.

Класифікація активів

За здатністю швидкого обміну активів на грошові кошти розрізняють їх такі різновиди:

 • Високоліквідні – найбільш ефективні, які можна максимально швидко продати по їх повної вартості.
 • Низьколіквідні -Мають низьку швидкість реалізації за номінальною вартістю.
 • Неліквідні – досить важко реалізовані за номінальною вартістю.
 • Загальні відомості про поняття ліквідність

Таке поняття як ліквідність, визначення якого було дано вище, можна застосувати до різним установам і інструментам фінансового ринку. Наприклад, існує ліквідність компаній і банків, ринків, грошей і цінних паперів. Нижче подано коротку характеристику кожному з цих понять.

 • Ліквідність підприємства – це здатність представленого установи до швидкого погашення нинішньої заборгованості за рахунок існуючих на даний момент грошових коштів.
 • Ліквідність ринку – це здатність систематично укладати угоди з купівлі / продажу товарів і послуг, які звертаються на цьому ринку.
 • Ліквідність банку – це здатність представленого фінансової установи до забезпечення зі свого боку своєчасного виконання всіх зобов’язань.
 • Ліквідність грошей – це здатність грошей зберігати встановлену емітентом вартість в незмінному вигляді і бути використаними як засіб для здійснення різних платежів.

Найчастіше саме грошові кошти відрізняються найбільш високим ліквідним рівнем.
Ліквідність цінних паперів – це володіння фондовим ринком великим обсягом торгів і низькою різницею між максимальною вартістю цінних паперів для покупки і мінімальною вартістю цінних паперів на продаж.

Ефективність і платоспроможність підприємств

Поняття ліквідності відображає рівень платоспроможності певної компанії. Щоб визначити цей показник, необхідний так званий коефіцієнт ліквідності. Його розрахунок здійснюється на основі аналізу звітної документації підприємства або компанії за допомогою модифікації бухгалтерського балансу і визначення балансової вартості активів.

Ефективність активів підприємства ділиться на 4 групи. це:

 • Група А1 – з найбільшим ступенем ефективності.
 • Група А2 – активи, що мають здатність до швидкої реалізації.
 • Група А3 -Реалізація здійснюється досить повільно.
 • Група А4 – важко реалізувати.

Для визначення ліквідності підприємства необхідні дані про джерела фінансування. Останні прийнято ділити на 4 групи.

 • Група П1 – джерело отримання грошей виражений у вигляді термінових зобов’язань.
 • Група П2 – джерело отримання фінансових коштів виражений у вигляді короткострокових пасивів.
 • Група П3 – джерело отримання фінансових коштів виражений у вигляді довгострокових пасивів.
 • Група П4 – джерело отримання грошей виражений у вигляді постійних пасивів.

На основі аналізу вищеназваної інформації можна зробити наступні висновки. Компанія платоспроможна якщо:

 • Кількість найбільш ефективних активів перевищує число термінових зобов’язань.
 • Кількість швидкореалізуємих активів перевищує число короткострокових пасивів.
 • Кількість повільно реалізованих активів перевищує число довгострокових пасивів.
 • Кількість тяжкореалізованих активів менше числа постійних пасивів.

Ефективність фондових ринків

Ефективність подібних ринків визначається на основі кількості всіх укладених угод. На сьогодні прийнято розрізняти дві основні методики проведення угод. До них відносять:

 • Метод котирування – заявки на придбання або реалізацію цінних паперів залишаються із зазначенням бажаної вартості.
 • Ринковий метод – заявки на придбання або реалізацію паперів залишаються з метою проведення моментальної угоди за поточною вартістю.

Ринковий метод дозволяє сформувати моментальну ефективність фондового ринку. Його учасники отримують можливість здійснення будь-якої пори покупки / продажу активів. Єдине питання полягає в вартості останніх. Чим більша кількість подібних заявок буде виставлено на ринку, тим вище моментальна ефективність останнього.

Метод котирування сприяє формуванню на фондовому ринку торгової ефективності. Завдяки цьому учасники ринку мають можливість придбати або продати наявні акції та облігації за привабливою вартістю. Єдине питання полягає в тимчасових рамках здійснення операції з цінними паперами.

Ліквідність банків

Ефективність представленого фінансової установи відображає його здатність мобільно і найбільш повно виконувати свої фінансові та інші зобов’язання. Низький рівень цього показника свідчить про неплатоспроможність банку. З іншого боку, високий рівень може несприятливо впливати на прибутковість фінансової установи.

За фінансовим і іншими джерелами ефективність банків може бути наступних видів:

 • Накопичена – це ефективність, яка формується за допомогою фінансових коштів, які знаходяться на даний момент в касах і на рахунках установи. Ці кошти можна в оптимальні терміни перевести в готівку.
 • Купівельна – це ліквідність, що формується завдяки міжбанківськими кредитами або кредитами від головних регуляторів банківської діяльності певної держави.
Посилання на основну публікацію