Поняття і види іноземних інвестицій

Іноземними інвестиціями прийнято вважати ресурси, які з цілями отримання прибутку виводяться з країни і розміщуються в види підприємництва в інших державах.

Класифікація типів іноземних інвестицій

Виходячи з виду власності, існують такі види іноземних інвестицій:

 • Державні, містять ресурси державного бюджету країни, перекладні в інші країни за допомогою кредитів або грантів, варіантів допомоги на підставі рішень урядових організацій.
 • Приватні. До таких зараховані вкладення приватних вкладників в об’єкти підприємництва за рубежами своєї країни.
 • Змішані. Інвестування за межі країни ресурсів, що складаються з вкладень приватних власників і бюджетних коштів країни (докладніше про бюджетні інвестиції).

 

За характером використання вкладення поділяються на підприємницькі (інвестуються для отримання прибутку за рахунок дивідендів) і позичкові вкладення – за принципом банківської позики для отримання прибутку (доходу) за рахунок відсотків.

За способом відображення в платіжних країнових балансах виділяються кілька типів:

 • Прямі іноземні інвестиції. Це кошти, при внесенні яких вкладник наділяється правом контролювати діяльність компанії і брати участь в управлінні нею на території іншої країни.
 • Портфельні інвестиції. Цей вид має на увазі отримання прибутку від внесення коштів без права контролю об’єкта вкладення.
 • Інші – товарні позики, банківські грошові вклади і інше.

Розмежування портфельних і прямих видів інвестицій досить умовні. Розглядаючи сутність і види іноземних інвестицій, прийнято вважати вкладення в розмірі до 20% від величини акціонерного капіталу фірми і понад те прямими, а інвестиції в розмірі менше 20% від розміру капіталу портфельними. Самими значущими варіантами ресурсних вкладень із застосовуваних вважаються прямі іноземні інвестиції, які мають важливе вплив на загальносвітову ділову активність і країнові економіки.

Способи залучення іноземних вкладень

Існують численні варіанти взаємин з приватними інвесторами і компаніями для залучення іноземних інвестицій. Найбільш популярними вважаються:

 • позики, в числі яких позики на компенсаційній основі,
 • кооперація виробничого процесу з передачею технології або шляхом створення спільної (сумісної) власності,
 • отримання обладнання (лізинг),
 • організація спільних підприємств з іноземними інвестиціями (100% – ним або частковим зовнішнім участю),
 • висновок концесії або домовленості про поділ товарів (продукції),
 • угоди про виробництво без створення компанії (юридичної особи),
 • організація СЕЗ (вільних економічних зон).

Використання іноземних вкладень надає прискорення структурних змін в економіці при зниженні частки власних витрат і в більш короткі терміни в порівнянні з застосуванням лише внутрішніх (країнових) коштів.

Посилання на основну публікацію