Поняття і типи ринкових структур

Ринкова структура – комбінація характерних галузевих ознак організації ринку. Кожен тип ринкової структури має ряд характерних для нього ознак, які впливають на те, як формується рівень цін, як взаємодіють продавці на ринку і т.д. Крім того, типи ринкових структур мають різну ступінь конкуренції.

Ключові характеристики типів ринкових структур:

 • кількість фірм-продавців в галузі;
 • розміри фірм;
 • кількість покупців в галузі;
 • вид товару;
 • бар’єри для входу в галузь;
 • доступність ринкової інформації (рівень цін, попит);
 • можливість окремої фірми вплинути на ринкову ціну.

Найважливіша характеристика типу ринкової структури – рівень конкуренції, тобто можливість окремо взятої фірми-продавця вплинути на загальну кон’юнктуру ринку. Чим ринок більш конкурентний, тим нижче така можливість. Сама конкуренція може бути як цінової (зміна ціни), так і нецінової (зміна якості товару, дизайну, сервісу, реклама).

Можна виділити 4 основних типи ринкових структур або моделей ринку, які представлені нижче в порядку убування рівня конкуренції:

 • досконала (чиста) конкуренція;
 • монополістична конкуренція;
 • олігополія;
 • чиста (абсолютна) монополія.
Посилання на основну публікацію