Поняття «економічне зростання»

Категорія економічного росту є найважливішою характеристикою суспільного виробництва при будь-яких господарських системах.

Економічне зростання – кількісне і якісне вдосконалення суспільного продукту за певний період часу. Це означає, що на кожному даному відрізку часу в якійсь мірі полегшується рішення проблеми обмеженості ресурсів і стає можливим задоволення більш широкого кола потреб людини.

Своє вираження економічний ріст знаходить у збільшенні потенційного і реального валового національного продукту (ВНП), у зростанні економічної мощі нації, країни, регіону. Це збільшення можна виміряти двома взаємозалежними показниками: зростанням за певний період часу реального ВНП або ростом ВНП на душу населення. Статистичним показником, що відбиває економічний ріст, є річний темп зростання ВНП у відсотках.

Зростаючий обсяг реального виробництва дозволяє в якійсь мірі вирішити проблему, з якою стикається будь-яка господарська система: обмеженістю ресурсів при безмежності людських потреб.

Посилання на основну публікацію