1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Економіка
  3. Показники товарин запасів

Показники товарин запасів

Показники ТЗ підприємства можна розділити на дві категорії – абсолютні і відносні.

Абсолютні показники

Дають вичерпну інформацію по кожному випадку для окремо взятого підприємства, позицій. До них відносяться як матеріальні, так і фінансові одиниці.

У цих показників є свої недоліки. Використовуючи абсолютні показники, неможливо співвіднести величину готівкових запасів до товарообігу, а, отже, розрахувати норму виробництва для точного задоволення попиту без перевиробництва.

Відносні показники

Вирішують вищевказану проблему і дозволяють співвіднести їх рівень з товарообігом. Такі показники дозволяють зрозуміти, який обсяг резервів необхідний для задоволення попиту і поповнення запасів без зайвого завантаження складських приміщень.

Товарооборотність

Це проміжок часу, за який підприємство реалізує свої товарні запаси в розмірі їх середньої величини. Ця інформація корисна для визначення того, наскільки добре компанія управляє своїми активами і зобов’язаннями.

У бухгалтерському балансі оборотні активи є найбільш ліквідним активом підприємства. Їх економічна сутність полягає в забезпеченні відтворювального процесу. Якщо бізнес може збільшити свій оборот, то, теоретично, він може генерувати великий кінцевий прибуток.

Коефіцієнт оборотності запасів розраховується як відношення собівартості проданих товарів до середньої величини запасів:

IT = Срп / Тзср,

де

  • УРП – собівартість реалізованої продукції;
  • ТЗср – середній товарний запас.
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Обмеження поділу праці