Показники фінансового стану підприємства

Головні коефіцієнти функціонування комерційної організації показують, наскільки беззбиткова її діяльність. Для кожної організації розрізняють свої критерії фінансового стану в залежності від форми організації.

Наприклад, для ІП основними показниками стануть рівень товарообігу, прибутку, витрат і податків.

Загальними критеріями ефективності фінансової діяльності є:

Коефіцієнт фінансової стабільності – на основі цього показника визначається співвідношення власних вкладень і інвестованих коштів, а саме скільки вкладених капіталів доводиться на 1 карбованець коштів, вкладених в матеріальні активи. Про нестабільності підприємства може свідчити показник рівний 0,7. Вирішити проблему низького показника допоможуть залучені інвестиції.

Рівень ліквідності – для його визначення вираховують співвідношення вартості оборотних активів до поточної вартості пасивів. Ліквідність характеризує платоспроможність підприємства на покриття короткострокових зобов’язань.

Рентабельність – визначає рівень прибутковості всієї господарської діяльності. Методика розрахунку рентабельності за певний період: розподіл суми чистого прибутку на виручку. Допомагає виявити, скільки чистого прибутку приносить кожна реалізована одиниця товару.

Ділова активність – сутність активності розкриває швидкість оборотності всіх ресурсів підприємства. Для розрахунку приймається співвідношення чистого прибутку до середніх короткостроковим витратам. Показник витрат може бути виражений в матеріальних ресурсах, коштах або цінні папери.

Посилання на основну публікацію