Платіжний баланс

Більшість країн щороку публікують результати своїх трансакцій з рештою світу. Представлені узагальнено відомості називаються платіжним балансом.

Поточний рахунок

Поточний рахунок, з одного боку, показує ті суми в іноземній валюті, які були витрачені протягом року на покупку імпортних видимих товарів і невидимих послуг, а з іншого – доходи в іноземній валюті, отримані or експорту видимих товарів і невидимих послуг за той же період .

Частина поточного рахунку, що показує платежі з імпорту та експорту видимих товарів, називається видимим, або, як говорили раніше, торговим балансом. Якщо вартість експорту товарів перевищує вартість імпорту, кажуть, що видимий баланс сприятливий для країни; в іншому випадку він вважається несприятливим. В даному випадку терміни «сприятливий» і «несприятливий» не варто розуміти занадто буквально: перш за все, важливо зрозуміти причини несприятливого стану балансу. Якщо виявиться, що високий імпорт пояснюється зростанням внутрішнього попиту на сировину і матеріали внаслідок виходу країни з кризи, то в подальшому цей імпорт обернеться зростанням експорту промислових товарів, гак що в довгостроковій перспективі такий стан платіжного балансу не несе ніякої загрози. Інший приклад: країна, що розвивається може отримати в поточному році велику фінансову допомогу, яка буде витрачена на імпорт капітальних товарів. Вартість цих товарів відображається у видимому балансі як «імпорт», тоді як сама фінансова допомога заноситься на рахунку руху капіталу. Крім того, сприятливий чи несприятливий стан видимого балансу може змінитися на протилежне, якщо врахувати операції з невидимими послугами.

Якщо до рахунків видимого балансу додати платежі і доходи по невидимим рахунках, то отримана сума всіх цих статей буде називатися балансом поточних операцій.

Доходи від експорту видимих товарів і невидимих послуг протягом календарного року можуть і не збігатися з витратами на покупку імпортних товарів і послуг протягом того ж року. Це й не дивно: часто ваші щотижневі доходи в точності збігаються з вашими ж витратами на протязі того ж періоду?

Ймовірно, що ця різниця доходів і витрат країни відіб’ється на поточному рахунку. Якщо вартість експортованих товарів і послуг перевищує вартість імпорту всіх подібних благ, то кажуть, що баланс поточних операцій сходиться з надлишком, або має позитивне сальдо, в іншому випадку баланс сходиться з дефіцитом, і сальдо негативне. Підведення балансу поточних операцій дозволяє визначити, за коштами чи живе країна.

Однак поточний рахунок відображає лише частину загальних фінансових угод країни з рештою світу. Щоб картина була повною, необхідно врахувати потоки капіталу. Як ми далі побачимо, якщо дефіцит поточного балансу покривається за рахунок позик, що йдуть на продуктивні цілі, то сам по собі він не повинен викликати побоювань. З іншого боку, якщо навіть поточний баланс сходиться з надлишком, наявного запасу може не вистачити для компенсації сильного відтоку резервів через короткострокового і довгострокового позикового капіталу. Повну інформацію про ситуацію в країні на світових ринках може дати тільки весь платіжний баланс.

Посилання на основну публікацію