Підприємницька діяльність та її ефективність

Підприємництво (business) – самостійна і виконувана на свій ризик діяльність, яка спрямована на систематичне отримання прибутку від продажу продукції, надання послуг, виконання робіт або користування майном особами, зареєстрованими в цій якості у встановленому законом порядку.

Основою підприємницької діяльності є підприємницька здатність людини. Факторний дохід, що отримується таким людиною (підприємцем) носить назву прибутку.

В цілому здійснення підприємницької діяльності може бути як фізичною особою (індивідуальним підприємцем), так і юридичною особою (підприємством, компанією, фірмою) або державою. Все це – суб’єкти підприємницької діяльності.

В Україні регулювання підприємницької діяльності здійснюється нормами підприємницького права, а також рядом інших нормативних актів:, закони про землю, закони про власність та ін.

Ефективність підприємницької діяльності може оцінюватися не тільки обсягом отриманої підприємцем або компанією прибутку, але і зміною вартості бізнесу – гудвілу.

Посилання на основну публікацію