Переваги та недоліки диверсифікації

Ринки і принципи господарювання протягом історії розвивалися поетапно. При цьому між чергуються етапами часто були кардинальні відмінності. Найбільша частота зміни між кожним новим методом становлення ринків відбувалася протягом ХХ століття, що визначається бурхливим вдосконаленням технологій і прискоренням фактично всіх макроекономічних процесів.

В середині століття на передову новаторських змін вийшли принципи диверсифікації, як основного способу подальшого розвитку виробництв. Також стали проявлятися різні види диверсифікації в залежності від точки прикладання даного підходу і основних очікувань (докладніше про значення терміна диверсифікація).

До початку 50-х років ознаменувався спад економічного зростання одночасно з уповільненням науково-технічного прогресу. Існуючі на той момент підходи розвитку підприємств вже не могли актуально задовольнити потреби в розумному використанні капіталу та визначенні перспективних пріоритетів. Саме в цей момент принцип диверсифікації виступив на перше місце як метод формування та розширення капіталу.

Коли потрібен розподіл коштів

Якщо судити з точки зору організації бізнесу і його менеджменту, то вибір одного напрямку буде логічним і найбільш вигідним. Метод удосконалення та просування товару, як і організацію господарської частини, можна доповнити залученням вузькоспеціалізованих працівників, в принципі немає необхідності розпилювати увагу на інші галузі для оцінки своїх дій на всіх рівнях управління.

Однак зниження прибутковості напрямку або звуження сектора розвитку, тобто перспектив, є вже достатнім критерієм для вибору диверсифікації як основи стратегії.

Диверсифікація може бути застосовано до будь-якому підприємству передбачає найбільш оптимальний метод виправлення будь-яких диспропорцій або проблем з розподілом всіх видів задіяних ресурсів. В ході переорієнтування або розширення галузевого спрямування може значно ефективніше проходити реструктуризація і компанії, і економіки в цілому.

Можна застосовувати принцип диверсифікації до всіх складових виробництва або фінансової діяльності, починаючи з методу визначення характеристик і спрямованості готового продукту і закінчуючи структурним галузевим орієнтуванням всієї діяльності підприємства.

В умовах динамічно розвивається макроекономіки розподіл коштів компаній стає надійною і вже випробуваної основою для наділення будь-якого бізнесу достатнім ступенем гнучкості, що дозволяє відреагувати на більшість можливих змін щодо перспектив розвитку. Використовувати чи ні диверсифікацію, можна вирішити на підставі зваженої оцінки поточного стану або ж на очікуваннях збудованих прогнозів майбутнього розширення.

Фактори, при яких доречно розгортати стратегію диверсифікації:

 • Уповільнення або зниження потенціалу для подальшого зростання бізнесу.
 • Накопичення достатнього вільного ресурсу та інших засобів для освоєння суміжних або нових галузей.
 • Повний переорієнтування в іншу галузь.
 • Метод ефективного скорочення витрат виробництва.
 • Накопичення надмірних запасів ресурсів, в тому числі і адміністративних.

При використанні диверсифікації як основою стратегії подальшого розвитку повинні враховуватися такі принципи:

 • Оцінка перспективності нової галузі.
 • Розрахунок необхідних вкладень і капіталізація.

Знаходження додаткових переваг або розгалуження спрямованості для пошуку більшої ефективності.

За своєю суттю диверсифікація передбачає поширення діяльності підприємства за новими напрямками з метою поліпшення частки прибутковості і використання своїх ресурсів з максимальною ефективністю. Якщо вже існуючі галузі діяльності приносять надприбутки, то нівелюється і необхідність розподілу коштів в плані еконміческой вигідності.

Види диверсифікації зі стратегічних зон господарювання

Поділ спрямованості диверсифікації підприємств можна визначити трьома основними видами залежно від способу використання і залучення стратегічних зон господарювання:

Незв’язана.

 • Пов’язана, проведення централізації і горизонтального перерозподілу.
 • Комбінований вид.
 • Незв’язана диверсифікація

 

Незв’язаний вид диверсифікації – це використання існуючих засобів і капіталу для освоєння абсолютно нового галузевого спрямування, яке не пов’язане з минулою діяльністю. Відсутність усталених або раніше підготовлених зв’язків зон господарювання.

На прикладі виробництва це буде реалізовано у вигляді випуску нової продукції, яка істотно відрізняється від колишньої. При цьому йде становлення адміністративного ресурсу і господарської бази фактично з нуля, або з переорієнтування певної частини. В принципі це визначає і основну складність подібного виду диверсифікації, адже потрібні чималі початкові капіталовкладення.

Основною перевагою незв’язаного виду є придбана в результаті успішних дій гнучкість всієї компанії в цілому. Освоєння суміжних або ж зовсім окремих галузей дозволяє знайти методи зниження ризиків, пов’язані зі зменшенням прибутковості одного з них.

Крім цього можна перерахувати переваги диверсифікації декількома факторами:

 • Вкладення коштів і ресурсів виконується за замовчуванням лише в перспективні галузі.
 • Пріоритетним є формування зон господарювання з максимальною фінансовою віддачею
 • Значно вигідніше реалізується розподіл коштів і ресурсів з урахуванням придбання стратегічної зони, без необхідності їх створення.

Пов’язана диверсифікація

В основі пов’язаної диверсифікації лежить принцип розширення і поширення можливостей підприємства. Головне метою вказується придбання яскраво вираженого ефекту синергізму, при якому результат зусиль значно перевищує окремі вигоди від кожної задіяної галузі або виду діяльності підприємства.

Відповідності між окремими частинами стратегічного розвитку виражаються наступним чином:

 • Виробничі відносини – єдині потужності і спорідненість технологій при широкому розмаїтті вигідного товару.
 • Маркетинг – використовується і розвивається єдина база постачальників, клієнтів і умови збуту. Спорідненість і єдина програма рекламних проектів.
 • Менеджмент – управлінський апарат здатний без істотних перетворень, тільки лише за рахунок збільшення охопити значну за розгалуженістю виробництво.

Існує вертикальна і горизонтальна диверсифікація, що відносяться до пов’язаного виду і визначають напрямок вибору перспектив в становленні підприємства як складового виробництва.

Принцип вертикальної (центрованої) диверсифікації виробництва орієнтований на розширення асортименту продукції, що випускається за умови використання існуючої матеріальної бази. Збереження ресурсної бази, а також адміністративного апарату, практично без змін, основні зміни припадають на розширення ринку збуту з охопленням які раніше не задіяних осередків споживачів.

Горизонтальний вид характеризується вибором супутніх товарів до раніше своєї продукції як стратеги розширення. Це тягне за собою необхідність розширення господарської частини для можливості випуску відмінного від існуючої виду продукції, який виділяється технологією виробництва, але доповнює смислове навантаження асортименту. Стратегія горизонтальної диверсифікації передбачає, що ринок збуту при цьому залишається тим самим.

Комбінована диверсифікація

Найбільш поширеним методом розвитку компаній є змішана диверсифікація, яку можна реалізувати декількома способами:

 • Наповнення портфеля підприємства великою кількістю стратегічних зон господарювання, що відносяться і до пов’язаного, і до непов’язаній увазі.
 • Поділ виробничих і адміністративних ресурсів між групою незв’язаних напрямків, кожне з яких розвивається за принципами пов’язаної диверсифікації.
 • Вибір відповідної моделі здійснюється виключно з урахуванням досягнення максимальної сумарної ефективності всього портфеля компанії з урахуванням взаємодії всіх відгалужень діяльності.

Окремим випадком змішаної диверсифікації є об’єднання компаній з різними стратегічними зонами господарювання з метою вироблення методу для подальшого спільного розвитку саме в ключі узагальненого поліпшення.

Види диверсифікації за складовими компанії

Застосовується до окремих складових компанії диверсифікація розглядається декількох видів, перелік яких наведено нижче:

Диверсифікація виробництва

Фото стопок золотих монетРазвітіе виробництва з метою розширення номенклатури товарів, що випускаються, як суміжного характеру, так і відмінного або ж супутнього призначення. Підсумковим результатом стає збільшення зон хазяйновитість, розширення ринку збуту і кардинальне зниження ймовірності банкрутства в разі зниження прибутковості одного з обраних напрямків.

Диверсифікація ризиків

Основна мета – зниження рівня ризикованості всього портфеля інвестування. Методи диверсифікації ризиків реалізуються за рахунок вкладення коштів в певній пропорції між непов’язаними напрямками, які розрізняються навіть ступенем прибутковості.

Диверсифікація бізнесу

Її принцип полягає в розвитку адміністративного ресурсу, щоб в значній мірі підвищити перспективи подальшого зростання. Однією з цілей є розподіл активів компанії, при якому зменшується ризики і підвищується загальна прибутковість.

Диверсифікація економіки

Є перспективним управлінням розвитку економіки держави в цілому. При цьому всі мотиви державного управління спрямовані на одночасний розвиток багатьох непов’язаних галузей виробництва.

Конгломератна диверсифікація

Граничний випадок несуміжних виду. Мається на увазі максимальне розширення підприємства з додаванням абсолютно не пов’язаних між собою нових напрямків.

Диверсифікація діяльності

Визначає перехід від виробництва єдиною продукції до розширеної номенклатурі товарів, послуг і методів їх надання. Формування багатопрофільного виробництва.

Приклади

Яскравим прикладом, в якому проявляються переваги і недоліки диверсифікації, в сучасному світі є галузь машинобудування. В умовах жорсткої конкуренції і фактично повністю сформованого ринку єдиним методом подальшого підвищення частки прибутку є застосування принципів, які надають всі види диверсифікації.

Усталені умови на ринку автомобілів і цілком обгрунтоване лідерство в галузі довгий час одного і того ж учасника (японське машинобудування) знижує привабливість всієї галузі в цілому для інвестування. Для нарощування капіталу і розумного використання наявних надлишкових ресурсів потрібно вживати всіх можливих варіанти щодо диверсифікації діяльності підприємств, при цьому підтримуючи основний напрямок.

З іншого боку ніякі види диверсифікації не допоможуть підвищити інтерес інвесторів до проблеми створення та поширення ліки від СНІДу. Природно ринок збуту такої продукції просто колосальний, однак відсутність на даний момент фактично результативних розробок повністю позбавляють даний напрямок привабливості для створення виробничої бази та залучення великої капіталу.

Посилання на основну публікацію