1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Економіка

Економіка

Типи собівартості

0 коментарів

Залежно від різних рівнів виробничої структури, собівартість підрозділяється на типи:

Повна або середня, яка складається з виробництва, плюс комерційні витрати.

Гранична, під якою маються на увазі витрати на конкретний вид...

Що таке собівартість продукції простими словами

0 коментарів

Собівартість продукції - це показник, який виражається у вигляді грошей, що позначає витрати на ту чи іншу продукцію. Собівартість буває декількох видів.

Це поняття дуже важливо для визначення кількості витрат...

Норма амортизації: розрахунок

0 коментарів

Розрахунок величини норми амортизації залежить від застосовуваного методу. Існують наступні види амортизації.

При лінійному методі така норма є зворотною величиною для кількості років корисного використання.

Тобто, якщо куплений верстат, який...

Амортизаційні відрахування: визначення

0 коментарів

Для того, щоб правильно проводити даний розрахунок, потрібно уточнити наступні обставини.

Вихідною сумою для розрахунку є первісна вартість. Звичайно, основний її частиною є покупна вартість. Однак, в неї також можуть...

Амортизація основних засобів: визначення

0 коментарів

При виробництві товарів або наданні послуг формується їх собівартість. У неї включається:

ціна використаних матеріалів; витраченого на цю роботу праці; витраченої електроенергії і багато чого іншого.

З іншого боку при...

Як підвищити продуктивність праці

0 коментарів

Найважливіше завдання підприємства - пошук і реалізація резервів зростання продуктивності. Під резервом мається на увазі невикористані раніше можливості.

Для виявлення таких резервів, слід проаналізувати зміни продуктивності в одиничних відгалуженнях виробництва...

Показники аналізу продуктивності праці

0 коментарів

Статистика ступеня пропускної здатності може бути зібрана за допомогою натурального методу. Для цього проводяться розрахунки двох основних параметрів: вироблення і трудомісткості.

Вироблення (В)

Це узагальнюючий показник, який відображає відношення обсягу...

Від чого залежить продуктивність праці

0 коментарів

На виробництво впливають різні рушійні сили, які називають факторами.

Фактори - це внутрішні джерела або зовнішні умови, які впливають на процес роботи.

Внутрішні чинники

Діють на підприємство зсередини:

Матеріально-технічні -...

Поняття продуктивності праці

0 коментарів

Продуктивність праці - це реалізована здатність конкретного працівника виробляти обумовлену кількість продуктів або виконувати встановлений обсяг робіт за одиницю часу.

З формулювання випливає, що у разі підвищення продуктивності економиться час...

Змішана економічна система

0 коментарів

Економічна система, що поєднує в собі елементи ринкової і командно-адміністративної, називається змішаною або гібридної. Ринок і держава доповнюють один одного, згладжуючи негативні сторони.

Для даної системи характерно наступне:

№ ознаки...