Ознаки і закони ринку

Основною ознакою ринкової економіки є свобода товарообігу, тобто:

  • виробник сам вирішує, скільки продукту виробляти;
  • покупець визначає самостійно для себе, скільки споживати;
  • ціна формує на основі законів попиту та пропозиції.

Важливо! У своїй праці «Дослідження про природу і причини багатства народів» Адам Сміт вводить поняття «невидимої руки». Фактично «рука» являє собою ринковий механізм, який координує рішення виробників і покупців. Продавець, бажаючи максимізувати власний прибуток, змушений задовольняти переваги покупців.

Закони ринку

Також, як і інші механізми, ринковий функціонує за своїми власними правилами.

Для нього характерні: закон попиту, закон пропозиції, закон рівноважної ціни, закон конкуренції.

Закон попиту

При збільшенні вартості блага без зміни інших умов попит на продукцію падає.

Крім цінових факторів, що впливають на інтерес покупця, є і нецінові, до яких відносяться:

  • збільшення або зниження доходів населення;
  • збільшення або зниження цін на інші блага;
  • зміни структури населення;
  • зміна переваг споживача.

Закон пропозиції

Чим вище вартість, тим вище кількість пропонованого продукту з урахуванням того, що інші умови залишаються незмінними.

До нецінових факторів, що впливає на величину пропозиції, відносяться:

  • збільшення або зниження витрат на виробництво;
  • поява конкурентів, що випускають субститути;
  • природні катаклізми, зміна політичної ситуації в країні та ін.

Закон рівноважної ціни

При досягненні балансу між попитом і пропозицією встановлюється рівноважна ціна, здатна задовольнити і споживача, і покупця.

Важливо! Закони ринку не діють в умовах планової економіки, і досягнення рівноважної ціни неможливо. При виконанні плану не враховуються персональні переваги споживачів, з’являється дефіцит або надлишок різних благ.

Закон конкуренції

Збільшення виробників одного і того ж продукту призводить до перегляду витрат, збільшення продуктивності праці,

диверсифікації виробництва, поліпшення якості продукції, що випускається, зниження собівартості, прискоренню темпів НТП, збільшення ВВП, структурних змін в економіці.

З огляду на всі перераховані вище позитивні аспекти конкуренції, пояснюється бажання суспільства досягти досконалої конкуренції і бажання монополістів запобігти цьому процесу.

Посилання на основну публікацію