Особливості історичного розвитку економіки Росії

Історико-економічний аналіз господарського розвитку країни має важливе значення. Його результати дають можливість уникнути повторення помилок минулого, синтезувати найбільш позитивний досвід. Більше того, узагальнення історичних фактів дозволяє екстраполювати стійкі багаторічні тенденції економічного розвитку на віддалену перспективу, як би заглянути в майбутнє.

Справа в тому, що цілий ряд факторів розвитку національних господарств надзвичайно стабільні і здатні не змінюватися протягом століть. До їх числа слід віднести національно-етнічні і традиційно-історичні чинники, географічний фактор (країна розташована в конкретному природно-кліматичному поясі і не може «переїхати» до іншої), фактор наявності або відсутності найважливіших корисних копалин, фактор ставлення до праці та ін.

Загальновідомі любов поляків до землі і працьовитість китайців; тяга до утворення японців (останній неграмотний зник в Японії більше 400 років тому) і трудова дисципліна німців; традиційна сприйнятливість американців до всіх нових на-учно-технічним та економічним віянням; високий природно-кліматичний потенціал, сприятливий для розвитку сільського господарства в Західній Європі; наявність повного спектру корисних копалин в США, Китаї, Росії і ПАР і майже повна їх відсутність в Японії.

Зрозуміло, чималим числом особливостей розвитку економіки володіє і Росія, про що слід поговорити докладніше.

Історично склалося так, що в давнину в Росії не вийшло такого розквіту культури, як у Європі, і відповідно, не було періоду Ренесансу в середні століття. Про розвиток мистецтва можна говорити, мабуть, десь з XV століття, а про такий напрямок, як скульптура, і того пізніше.

Щодо пізно почала розвиватися і наука – до XVII століття серйозних, що визначають економічний розвиток відкриттів було небагато. Характерним для Росії є і надзвичайно повільний науково-технічний прогрес як в стародавні часи, так і сьогодні. Особливо слід відзначити уповільнене, неохоче впровадження зроблених винаходів у виробництво, як явне, так і прихована протидія буквально всіх верств суспільства економічним і науково-технічних новинок.

Це ж слід сказати і про зовнішній вплив на країну. Вся багатовікова історія Росії свідчить про переважання автаркического (ізольованого) розвитку та протидію будь-кому, нехай позитивному впливу ззовні. Навіть зробили величезний вплив на суспільне і економічне життя країни реформи Петра I, засновані на використанні зарубіжного досвіду, насамперед досвіду Німеччини, були повністю переінакшені на традиційно російський лад.

У Росії досить пізно склалася державність. Про її джерела можна говорити лише з 1380 року, коли спільна біда, необхідність дати відсіч татаро-монгольській навалі на час згуртувала удільних князів, що дало приголомшуючий позитивний результат – вперше за 200 років вдалося домогтися перемоги. Проте до XVII століття говорити про наявність держави в Росії у загальноприйнятому розумінні цього слова не доводиться – це була сукупність удільних князівств. Відзначимо, що навіть після фактичного виникнення держави відцентрові тенденції тривали.

Розглянемо історичні особливості економіки Росії в розрізі основних факторів виробництва.

Посилання на основну публікацію