Основні принципи економічної теорії

Економічна теорія, як і будь-яка інша наукова система, базується на певних принципах, які наочно представлені на малюнку нижче.

Принцип обмеженості ресурсів

Дане твердження є основоположним. З нього випливає сама необхідність економічної науки. Його суть полягає в тому, що людське суспільство не може мати необхідні кількістю ресурсів в поточний момент часу для задоволення всіх існуючих потреб кожного з членів.

Обмеженість ресурсів може випливати з їх фізичного кількості (наприклад, запаси корисних копалин) або внаслідок ринкових умов (наприклад, обмеженість пропозиції нового товару). Кожна людина стоїть перед необхідністю обмежувати і ранжувати свої потреби за ступенем значущості для нього на поточний момент.

Кожен вид ресурсів, якими володіє людське суспільство, може бути представлено у вигляді блага – тобто матеріального предмета, яке має цінність, як для кінцевого споживання, так і для виробництва інших благ.

Для задоволення кожної своєї потреби людина має набір благ. Він може використовувати їх безпосередньо або обміняти на інші блага, які представляють для нього велику цінність або корисність в даний момент часу. У зв’язку з обмеженістю таких благ возникаю різні взаємини щодо їх виробництва і розподілу.

Принцип раціональності

Даний принцип органічно випливає з попереднього. Суть його в тому, що людське суспільство прагнути, з одного боку, максимізувати свої можливість купувати блага, а з іншого боку, мінімізувати свої витрати на придбання матеріальних цінностей. Це стосується абсолютно будь-якого суб’єкта економічних відносин – будь то окрема людина, виробнича одиниця або держава в цілому.

У сучасних умовах розвитку економічної думки даний принцип розглядається в тісному зв’язку з іншими факторами. Так на практиці не існує чисто ринкових відносин. Це пов’язано з тим, що держава в тій чи іншій мірі реалізує механізм регулювання ринку.

На поведінки людей також впливають і інші фактори: норма моралі, релігійні принципи, індивідуальні особливості та переваги окремої людини, його соціальне оточення і багато інших.

Принцип альтернативності

Так як блага обмежені, то людина стикається з вибором конкретного набору благ в даний момент часу. Таким чином, можливості задоволення потреби людини є альтернативними варіантами щодо один одного. Купуючи одне благо, людина відмовляється від іншого. У вартість придбаної цінності крім ціни його покупки необхідно включити вартість благ, від яких довелося відмовитися. Вартість придбаного блага повинна також включати і емоційний фактор, тобто задоволення від використання активу, який не був обраний.

Принцип збільшення граничних величин

Головне завдання дотримання даного принципу забезпечити раціональність вибору. Його суть полягає в тому, що фактори при ухваленні рішення про вибір альтернативного варіанта і його кількості ставляться в залежність один від одного. Для прийняття рішення на користь якого-небудь варіанта розраховують його «корисність» шляхом додавання «граничної величини». В результаті вирішення такого завдання визначається оптимальне рішення.

На практиці даний принцип не можна застосовувати, так як на вибір в більшості випадків впливає безліч випадкових факторів, які неможливо прорахувати.

Принцип рівноважного аналізу

Економічна теорія тяжіє до пошуку оптимальної точки стану ринку, яку називаю точкою рівноваги. На практиці це положення не є статичним. Однак такий аналіз здатний підказати можливі напрямки поліпшення поточної ситуації.

Посилання на основну публікацію