Основні поняття економічної теорії

Суб’єкти і об’єкт економічної теорії

Суб’єкти економічної теорії є відображенням специфічних економічних інтересів. В економічній теорії розрізняють такі суб’єкти:

  • домашні господарства – головною функцією яких є максимізація сукупної корисності благ (товарів і послуг) в умовах рівня цін на споживані ними товари і реалізовані ресурси;
  • підприємства (фірми) – основний інтерес яких спрямований на отримання максимального прибутку шляхом зменшення витрат (трансформаційних і трансакційних) при одночасному поліпшенні рівня конкурентоспроможності товарів, що випускаються (пропонованих послуг);
  • держава – головною функцією якого є реалізація потреб суспільства в цілому, як шляхом регулювання економічних процесів, так і прямої участі в них.

Об’єктом дослідження економічної теорії, а разом з тим і ряду економічних дисциплін (історичних, міжгалузевих і спеціальних) є економіка в цілому – складна різноманітна структурована система.

Позитивна економічна теорія

Основним завданням позитивної економічної теорії є пізнання об’єктивних взаємозв’язків між окремими економічними явищами (процесами) і формування системи концепцій, за допомогою яких можливо шляхом дослідження характеристик економічної системи:

  • виділити основні сили розвитку економічної системи;
  • оцінити поточний стан економічної системи;
  • сформулювати і обґрунтувати можливі варіанти розвитку, як окремих явищ (процесів), так і економічної системи в цілому.

Позитивна економічна теорія досліджує економічні факти, ставить за мету пізнання економічних процесів і явищ, які обумовлені реальною дійсністю.

Що є і що може бути в економіці – це основні питання позитивної економічної теорії, її продуктом є знання, узагальнення, економічний аналіз.

Позитивна економіка оперує фактами, котрі характеризують економічну діяльність, за допомогою яких вона формулює наукові уявлення про процеси економічного розвитку. Її метою є пізнання, пояснення і прогнозування об’єктивно складаються економічних явищ і процесів.

Нормативна економічна теорія

Нормативна економіка виражає суб’єктивні уявлення дослідників про те, яким чином взаємодіють між собою окремі суб’єкти економічної системи. В основі нормативної економічної теорії лежать передумови про раціональне поводження учасників господарсько-економічних процесів: прагнення до максимізації сукупної корисності споживаних благ домашніми господарствами і максимізації доходів підприємствами (фірмами).

Можна сказати, що нормативна економічна теорія – це уявлення про ідеальний взаємодії суб’єктів у складі економічної системи.

Тобто, нормативна економічна теорія відповідає на питання «що має бути?» І «як діяти, щоб досягти бажаних результатів?», Давати адекватну оцінку економічних процесів (явищ), робить висновки про характер їх розвитку.

Економічна теорія як наука

Економічна теорія займається вивченням об’єктивного характеру розвитку економічних явищ і процесів з метою розробки практичних рекомендацій щодо ефективного використання ресурсів і задоволення потреб суспільства в цілому.

Економічна теорія як навчальна дисципліна містить позитивні висновки і узагальнення, однак практика господарювання, особливо на рівні національної економіки, потребує конкретних рекомендаціях щодо розробки заходів регулювання економічної системи з метою попередження негативних явищ або зниження їх негативних наслідків (зниження дефіциту державного бюджету, уповільнення інфляційних процесів , зменшення соціальних наслідків циклічних і структурних коливань економіки).

Посилання на основну публікацію