Основні макроекономічні показники Росії

Основні макроекономічні показники Росії за 1991- 2009 рр. Чисельність населення відіграє величезну роль в економічному розвитку країни. Дані таблиці показують, що за 1991-2009 рр. чисельність населення Росії зменшилася майже на 7 млн ​​осіб. У визначальною мірою це стало відображенням соціально-економічної політики, яка гранично жорстко проводилася Урядом Росії в 90-і рр. XX ст. Її наслідком стало знищення промислово-аграрних комплексів, деіндустріалізація економіки і масова бідність, стрімке зростання захворювань серед населення, швидке скорочення тривалості життя (з 70,1 року в 1990 р до 55 років у 2000 р).

Як наслідок деіндустріалізації економіки продуктивних сил країни в 1991-2000 рр., Показник ВВП на душу населення в РФ знизився з 5 тис. Дол. До 2,3 тис. Дол. Такий негативної динаміки не було ні в одній іншій країні, порівнянної з Росією . Тільки в 2001 р ця тенденція зменшилася. З 2003 по 2008 р показник ВВП збільшився з 2,9 тис. Дол. До 11,8 тис. Дол. У 2009 р під впливом потужного економічного спаду відбулося зменшення ВВП на душу населення до 8,8 тис. Дол., Проте в 2010 р він вже склав 10,2 тис. дол.

Частка ВВП Росії у світовому валовому продукті незначна. У 1991-2000 рр. вона скоротилася в 3 рази. Її зростання почалося в 2001 р і на сьогоднішній день складає трохи більше 2% у світовому валовому продукті. Найбільшу питому вагу Росії у світовому валовому продукті доводиться на 2008 р, коли частка ВВП Росії склала 2,76%. У 2009 р цей показник знизився до 2,17% ВВП. В абсолютних показниках: в 1991 р ВВП в Російській Федерації становив 2,6 трлн дол., В 1997 р – 1,2 трлн дол., В 2008 р – 1700000000000. дол. Майже всі роки поточного десятиліття відбувалося значне збільшення і розширення масштабів російської економіки. Світова криза, що почався в 2008 р, негативно позначився на економіці Росії.

Дані таблиці 10 відображають тенденцію зростання з 2003 по 2008 р трьох секторів народного господарства (верхня точка спаду в новому тисячолітті). Всі макроекономічні показники в ці роки демонстрували позитивну динаміку, за винятком високої інфляції (12%) в 2010 р Зменшується державний борг Росії. Якщо в 1999 р цей показник становив 73,39%, то в 2008 р він дорівнював 20,74%, дещо збільшившись за підсумками 2010 р (21,1%).

Посилання на основну публікацію