Опис і призначення грошового потоку

Розуміння принципів розрахунку вільного грошового потоку (ГП), його цілей, завдань необхідно кожному підприємцю та інвестору. Багато хто чув, але не вдавалися в подробиці, що це таке Cash Flow (в перекладі кеш-флоу).

За визначенням розшифровки коефіцієнта FCF (Free Cash Flow) вільний грошовий потік являє собою грошові кошти за встановлений період, якими організація має в своєму розпорядженні після цільового витрачання. Це вимір фінансових показників і здоров’я фірми.

Правильно побудований бізнес-процес допомагає вирішити багато проблем. Дієве управління ГП збільшує рівень гнучкості фірми, тому що покращує управління з точки зору припливу і вибування коштів, збільшує продажі і оптимізацію витрат, підвищує дієвість управління зобов’язаннями і вартістю їх обслуговування. Завдяки ефективним заходам створюється надійна база оцінки роботи кожного підрозділу організації, підвищується ліквідність і конкурентоспроможність компанії.

Баланс надходження і виведення фінансів на етапі планування відбувається через розробку бюджету руху коштів. Якщо залишок негативний або менше самого маленького рівня, тоді проводиться аналіз припливів і вибуття коштів з метою розкриття резервів, складається кредитний план по залученню зовнішніх коштів.

Різновиди та відмінності

Класифікація показників різноманітна і залежить від типу діяльності компанії. Відомо три види ГП, причому кожен варіант має свої особливості і розрахунок.

Типи вільного ГП FCFF:

  • Від операційної діяльності (для фірми).
  • Від інвестиційної діяльності (для акціонерів).
  • Від фінансової діяльності.

ГП від операційної діяльності – це обсяг прямих коштів, отриманих фірмою від основної діяльності. У показник входить амортизація (зі знаком мінус), зміна заборгованості, запасів, а також інші показники.

Результат показу в колонці “чисті грошові кошти від основної/операційної діяльності”. Існують міжнародні позначення: Cash Flow from operating activities, CFO або Operating Cash Flow, OCF.

Грошовий потік від інвестиційного проекту діяльності відображає ГП, спрямований на розвиток і підтримку основної справи. Це модернізація, придбання нового сучасного обладнання, цехів, приміщень. Такі показники позначаються Capital Expenditures (капітальні витрати, CAPEX).

Під інвестиціями можуть розумітися не тільки власні вкладення, а й фінансування придбання активів інших організацій (акцій, облігацій). Позначення – Cash Flows from investing activities, CFI.

Системи управління ГП

Потік від фінансової діяльності дозволяє проаналізувати оборот фінансових вливань в компанію (по надходженню, поверненню, виплаті дивідендів, випуску або купівлі акцій). Ця колонка у звітах відображає ведення бізнесу.

Негативне значення по боргах (Net Borrowings) позначає їх погашення фірмою, А по акціях (Sale/Purchase of Stock) значення з мінусом — їх скупка. Обидва критерії характеризують фірму з позитивного боку. В англійській мові називається Cash Flows from financing activities, CFF.

При додаванні всіх трьох показників утворюється наступний показник-чистий грошовий потік — ЧГП) – Net Cash Flow. Це різниця між надходженням коштів та їх вибуттям. Якщо йдеться про негативне ГП, то він вказується в дужках, характеризуючи втрату коштів. Для з’ясування динаміки необхідно щороку порівнювати дані, а не квартальні показники.

Менеджмент компанії розраховує FCF і аналізує його. Він застосовується для наочного фінансового стану і повинен враховуватися при вивченні загального стану справ. Показник присутній в презентаціях, прес-релізі або аналізі керівництва.

У кожній конкретній організації існують певні правила ведення фінансових справ. Певна людина, наприклад, фінансовий директор або менеджер розраховує основні показники зразка оптимізації, прибутковості та успішного ведення справ в компанії. Вибір способу розрахунку ГП залежить від ступеня аналізу даних.

Основні методи класифікації розрахунку:

  • Розраховується на первинну оцінку ГП за фактичними даними.
  • Складний спосіб, детально розкриває причини зміни ГП.
  • Прогнозний аналіз.

Найпростішим є перший спосіб. Формула FCF Іл FCFF — free cash flow to firm) – це різниця між чистим грошовим потоком (ЧГП) від операційної діяльності і капітальними витратами на виробництво (Capex). Всі значення можна взяти зі звіту про рух грошових коштів. Капітальні витрати представлені у звіті про інвестиційну діяльність. Вона складається з двох статей-покупки основних засобів і нематеріальних активів.

Другий варіант розрахунку ССГП більш складний, тому що детально розкриває причини зміни.

FCF = EBITDA-ННП — у) — Capex — зміни в оборотному капіталі (NWC, Net working capital change), де ННП (у) — сплачений податок на прибуток, Capex-капітальні витрати.

EBITDA – “брудний” показник ГП очищають від податків. У розрахунок береться фактично сплачений податок на прибуток (фіксується в ОДДС). FCF показує реальні гроші, що залишаються у фірми, в той час, як сплачені і паперові податки розходяться.

Кожен період організація займається оборотними активами. Для збільшення виручки збільшується оборотний капітал, це вимагає залучення додаткових грошей. Ця інформація відображається у звіті про рух коштів, але якщо такого рядка немає в цьому звіті, його можна розрахувати з балансу. Підрахувавши зміни оборотних активів і зобов’язань, щодо минулого року вираховується NWC change. Показник EBITDA може включати негрошові статті, на які коригується вільний ГП.

Третій спосіб схожий на другий, але використовується як прогнозування. Цей спосіб відрізняється від попереднього урахуванням податків. Зазначені формули є класичними. В реальності розрахунок FCF коригується разовими і негрошовими статтями. Прикладами є пенсійні відрахування, придбання бізнесу.

FCF = EBIT х (1 — tax) + а — КЗ — ІОК,

де

  • а — амортизація,
  • КЗ — капітальні витрати,
  • ІОК-зміни в оборотному капіталі.

Для кожної конкретної організації формули модифікуються в індивідуальному порядку. Це дозволить врахувати всі нюанси, пов’язані з діяльністю компанії та особливостями бізнесу.

Посилання на основну публікацію