1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Економіка
  3. Опис бухгалтерського балансу

Опис бухгалтерського балансу

Баланс, що складається бухгалтерією, являє собою звід розміщених в Таблиці показників фінансового становища компанії за певний термін. У Росії найбільше поширений звіт з двох частин.

Їх підсумкові суми, які називаються валютою, завжди рівні. В активі Показані ресурси організації в грошовому еквіваленті, а в пасиві ж вказується, коштом чого вони були придбані. Основа рівності частин – подвійний запис зобов’язань і належного організації майна на рахунках бухобліку.

Документ має певну форму. При його складанні необхідно керуватися встановленими правилами. Баланс дає можливість оцінити справжнє фінансове становище фірми, а порівняння даних за різні періоди дозволяє вивчити зміни, що відбулися. Цей звіт служить джерелом інформації для аналізу роботи організації, з економічної точки зору.

Класифікація за різними ознаками

Існує безліч видів бухгалтерського звіту. Їх класифікують за такими факторами:

  • Спосіб відображення інформації. Цьому критерію відповідають статичний і динамічний баланси.
  • Момент складання. Документ може бути вступним, поточним, ліквідаційним, санованим, розділовим, об’єднавчим.
  • Кількість організацій, дані по яких відображені у зводі. До таких належать одиничний, зведений і консолідований звіт.
  • Призначення. Баланс буває пробним, остаточним, прогнозним, звітним.
  • Характер вихідних даних. До цього типу фахівці відносять інвентарний, Книжковий, Генеральний.
  • Метод відображення показників. До такого виду зараховують брутто і нетто.

І також звіти бухгалтерії розрізняються залежно від організаційно-правової форми підприємства та виду виробничої діяльності компанії. Формуються документи за місяць, квартал, рік, при цьому вони можуть бути виконані в повному або скороченому вигляді.

Таблиця балансу буває:

  • Горизонтальна, при якій валютою звіту стає сума активів. Ця величина, своєю чергою, дорівнює сумі капіталу і заборгованості.
  • Вертикальна, тобто валюта дорівнює сумі чистих активів, які рівні активам організації за вирахуванням боргів.

Для внутрішнього використання, наприклад, аналізу фінансового становища, підприємство може самостійного вибирати форму і певний період, щоб складати звіт. Але документи, що подаються до податкової інспекції, повинні відповідати встановленим вимогам, тобто мати певну форму і містити точну інформацію на дату формування балансу.

ПОДІЛИТИСЯ: