✅Об’єкти і суб’єкти мікроекономіки

Особливості мікроекономіки

Мікроекономіка – це розділ економічної теорії, який досліджує економічні відносини господарюючих суб’єктів, включаючи їх діяльність і вплив на національне господарство.

Господарюючі суб’єкти мікроекономіки представлені:

 • споживачами;
 • працівниками;
 • власниками капіталу;
 • підприємствами і фірмами;
 • домашніми господарствами;
 • підприємцями і державою.

Мікроекономіку можна характеризувати наявністю свого об’єкта і суб’єкта вивчення, а також змістом, який являє собою власний інтерес і становить її предмет.

Також для мікроекономіки характерні проблеми мікрорівня, які необхідно вирішувати в сучасних умовах.

За допомогою мікроекономіки можна пояснити процес установки ціни на окрему продукцію, кошти, які інвестують на розвиток певних галузей, способи прийняття рішень споживачами про покупку продукції і вплив зміни цін на доходи споживачів.

Об’єкт мікроекономіки представлений діяльністю людей, що виникає в ході виникнення загальних економічних проблем, які вирішуються в залежності від існуючих інститутів і їх систем.

При дослідженні об’єкта мікроекономіки необхідний певний предмет.

До предмету мікроекономіки можна віднести економічні суб’єкти, економічні блага і дії.

Предмет мікроекономіки включає відокремлені економічні одиниці, тобто домогосподарства, підприємство, галузь.

По-друге, предмет мікроекономіки складається з окремих ринків, конкретних цін, принципів ефективної поведінки виробників, покупців і продавців.

Основні мікроекономічні проблеми укладені в проблемах малих фірм, освіті монополії і проблеми конкуренції.

Суб’єкти мікроекономіки

Основний суб’єкт дослідження мікроекономіки укладений в мікросистемі, яка виступає в якості системи економічних відносин господарюючих суб’єктів.

Аналізуючи мікросистему можна легко з’ясувати, які суб’єкти вступили у відносини, визначити, з приводу чого виникли відносини, виявити основний зміст даних відносин.

Основними суб’єктами мікросистеми є домогосподарства, підприємства або фірми, держава.

Домогосподарства можна представити у вигляді групи людей, що об’єднує свої доходи і має загальну власність. Домогосподарства приймають рішення спільно, найбільш характерним може бути сім’я як домогосподарства.

Роль домогосподарства в мікроекономіці також може виконувати окрема людина, самостійно формує і використовує власні доходи, але не вступає в будь-які об’єднання громадян.

Значення домогосподарств в мікроекономіці можна розглянути з 2 сторін. З одного боку, домогосподарства є споживачів кінцевої продукції і носіїв кінцевих потреб. Для задоволення даних потреб і діє економічна система. З цієї причини на ринку кінцевих благ домогосподарства можуть виступати на стороні попиту в якості покупців.

З другої сторони домогосподарства є власниками ресурсів, що поставляються ними для виробничих цілей. З цієї причини на ринку ресурсів домогосподарства здатні перетворитися в продавців і сформувати пропозицію.

Ще одним основним суб’єктом мікроекономіки є підприємства, організації або фірми. До цих суб’єктів належать будь-які господарюючі суб’єкти, що займаються виробництвом і споживанням ресурсів і випуском продукції або послуг для отримання доходу.

Поняття підприємства в мікроекономіці використовується значно ширше, ніж це визначено в законі. Якщо в законодавстві важливо, що підприємство повинно бути обов’язково юридичною особою і пройшло реєстрацію, то для дослідження мікроекономічних проблем це не має основного значення.

Основне значення полягає в тому, що підприємство повинно саме приймати рішення про випуск товарів і необхідних ресурсів, цінах і ринках збуту. Воно керується принципом максимізації доходу при виборі різних варіантів.

Суб’єктом мікроекономіки є і держава, яке розглядається як сукупності влади, що здійснює роль координатора і регулятора економічного життя.

Мікросистема абстрагується від того факту, що держава являє собою власника значної кількості підприємств, які здійснюють випуск продукції громадського користування. Найбільш істотну роль в мікроекономіці є координаційна державна роль.

Основне завдання економічних суб’єктів в мікроекономіці полягає в здійсненні економічного вибору, який обумовлений обмеженими ресурсами.

Будь-яке суспільство змушене робити вибір в умовах обмежених ресурсів для того, щоб вирішити кілька питань:

 • що випускати;
 • в яких обсягах;
 • яким чином випускати обрані види благ;
 • як отримати те, що випущено.
 • який обсяг ресурсів використовувати для поточного споживання і який для майбутнього.

Об’єкти мікроекономіки

Об’єкт мікроекономіки полягає в економічній діяльності людей і виникають загальних економічних проблем, які вирішуються в залежності від існуючих інститутів.

Серед об’єктів мікроекономіки можна виділити:

 • окремих індивідів;
 • домогосподарства;
 • фірми;
 • власників первинних ресурсів виробництва.
 • найбільші корпорації, які пов’язані з іншими підприємствами в державі і за його межами;
 • галузі економіки.

Об’єкт мікроекономічного аналізу являє собою роботу фірм і підприємств. Підприємство випускає основну масу продукції і послуг, необхідних для задоволення потреб людини.

Таким чином, об’єкт мікроекономіки являє собою економічну систему мікрорівня або граничного рівня.

Предметом мікроекономіки є поведінка економічних агентів, представлене фірмами і домогосподарствами, у сфері прийняття ними рішень і наслідки цих рішень.

Посилання на основну публікацію