Німецька модель економіки — доповідь

Дана модель являє собою своєрідну модель соціально-орієнтованої ринкової економіки, в якій розширення конкурентних засад ув’язано з особливою розвиненою соціальною інфраструктурою, яка в значній мірі згладжує так звані «фіаско ринку». Іншими словами, німецької моделі економіки властива багатошарова високоефективна інституційна структура суб’єктів соціальної політики.

Роль держави

В даній економічній моделі держава хоч і відіграє вагому роль в житті суспільства, воно не встановлює економічні цілі (дана сфера лежить в площині індивідуальних ринкових рішень). Однак, тим не менш, держава створює надійні соціальні і правові рамкові умови для найбільш ефективної реалізації економічної ініціативи. Ці рамкові умови знаходять своє втілення в громадянському суспільстві, якому іманентно соціальну рівність індивідів (а саме: рівність стартових можливостей, прав, ефективна правовий захист власності і т. д.). Ці соціально-правові рамкові умови фактично складаються з двох основних компонентів: господарського та цивільного права, з одного боку, і з іншого – системи заходів з підтримки високоефективної конкурентного середовища.

Таким чином, в німецькій моделі ключовий, найважливішим завданням держави є забезпечення балансу між соціальною справедливістю та ринкової ефективністю. Хоч трактування держави, як захисника і джерела правових норм, ефективно регулює господарську діяльність і конкурентні умови, не виходить за межі економічної традиції Заходу, але в той же час, розуміння держави і концепція соціально-орієнтованої ринкової економіки в німецькій моделі має унікальні характерними особливостями. Зокрема, основний специфічною рисою німецької моделі є досить активне державне втручання в роботу ринкового механізму.

Основні характерні риси німецької моделі

У найбільш загальному вигляді, німецька модель, характеризується такими специфічними рисами:

  • індивідуальна свобода як основна умова децентралізованого прийняття рішень і ефективного функціонування ринкового механізму (дуже значиму роль, при цьому, грає активна державна політика підтримки конкуренції);
  • соціальну рівність, яке має на увазі, що якщо ринковий розподіл доходів обумовлюється обсягами інвестицій або різних індивідуальних зусиль, то досягнення відносної рівності вимагає активної соціальної політики. Таким чином, німецької моделі економіки властива досить потужна соціальна політика, яка спирається на пошук компромісу між групами з, можна сказати, протилежними інтересами, а також на активну і пряму участь держави в наданні соціальних благ (наприклад, в сфері житлового будівництва);
  • всіляке стимулювання організаційних і технологічних інновацій;
  • антициклічної регулювання;
  • проведення ефективної структурної політики;
  • всебічне заохочення і захист конкуренції.

Промисловість і банківська сфера

Так званий «рейнський капіталізм» є наступною важливою відмітною особливістю німецької економічної моделі. Йдеться про вельми значну роль банків в економічній системі країни. Більш того, в Німеччині банки є акціонерами найбільших промислових компаній. Це і пояснює причини активного втручання банків у процес прийняття самих різних бізнес рішень. Таким чином, в економіці Німеччини позиції банків в контексті їх реального впливу на бізнес і економіку країни в цілому виявляються набагато сильнішими, ніж в інших державах.

Економіці Німеччини притаманний колосальний питома вага промисловості. Німецька економіка – найбільш розвинена серед всіх країн Європейського союзу. Німеччина є найбільшим експортером високоякісних промислових товарів з високою часткою доданої вартості і одним з країн-лідерів за обсягом ВВП.

Посилання на основну публікацію