Народження інструментарію класичної політичної економії

Класична політична економія – економічне протягом кінця XVIII – початку XIX ст. Його мета – вирішення проблем вільного приватного підприємництва. Створило трудову теорію вартості. Вершина класичної політичної економії – праці Д. Рікардо, який показав, що вартість товарів, єдиним джерелом якої є праця робітника, лежить в основі заробітної плати, прибутку, відсотка і ренти.

Особливості інструментарію класичної політичної економії: використання вчення про трудову теорію вартості. Венсан де Гурне (1712-1759 рр.), Представник школи фізіократів. Ввів головний принцип – «laisser faire» ( «надайте справах йти своїм ходом»), тобто повне невтручання держави в питання економіки (в цьому випадку «невидима рука» ринку, за А. Смітом, забезпечить оптимальний розподіл ресурсів). Сфера виробництва – цінність товару визначається витратами, витраченими на його виробництво; людина розглядається лише як «економічна людина», який прагне до власної вигоди, еластичність чисельності робочих по заробітній платі вище одиниці (будь-яке збільшення заробітної плати веде до зростання чисельності робочої сили, а будь-яке зменшення – до зменшення). Мета підприємницької діяльності капіталіста – отримання максимального прибутку. Головний фактор збільшення багатства – накопичення капіталу, економічне зростання досягається шляхом продуктивної праці в сфері матеріального виробництва, гроші – знаряддя, яке полегшує процес обміну товарами.

Інструментарій класичної політичної економії сформували У. Петті (Англія) і П. Буагільбер (Франція). Розвиток інструментарію класичної школи пов’язане з А. Смітом. Послідовники вчення А Сміта: Д. Рікардо і Т. Мальтус (Англія), Ж. Б. Сей і Ф. Бастіа (Франція). Завершено процес розвитку класичної школи працями Дж. С. Мілля і К. Маркса.

Посилання на основну публікацію