Національний дохід (НД)

При аналізі рівня економічного розвитку провідними є показники ВВП і ВНП на душу населення. Вони покладені в основу міжнародних класифікацій, які поділяють країни на розвинені. До числа розвинених відносять країни з душовим виробництвом ВВП від 20 тис. Дол. На рік і вище. У деяких країнах, що розвиваються (наприклад, Брунеї) показник ВВП на душу населення знаходиться на рівні, навіть перевищує ВВП у розвинених країнах. Однак за сукупністю інших показників (галузева структура економіки, виробництво основних видів продукції на душу населення та ін.) Такі країни не можуть бути віднесені до категорії розвинених.

Показник ВВП на душу населення не єдиний критерій оцінки ступеня розвиненості країни, хоча і дуже важливий. При складанні рейтингів країн міжнародні організації враховують також середню очікувану тривалість життя і ступінь залученості населення в освіту. Ці три показники входять в ІРЛП (індекс розвитку людського потенціалу).

Національний дохід (НД) вимірює загальний дохід, що отримується вітчизняними власниками факторів виробництва. Національний дохід, в свою чергу, може бути розділений за принципом приналежності до різних факторів виробництва на трудові, рентні і підприємницькі доходи, а також на прибутки корпорацій і чистий відсоток.

Національний дохід (НД) – це сума всіх доходів, отриманих громадянами країни у формі заробітної плати, прибутку, відсотка і ренти за використання природних ресурсів протягом одного року.

Посилання на основну публікацію