Монетарна економіка

Поняття і сутність монетаризму

Монетаризм являє собою економічну теорію, яка стверджує, що грошова маса в обігу, відіграє чільну роль в стабілізації і розвитку економіки ринку.

Монетаризм є альтернативою кейнсіансіанской економічної теорії, в якій мовиться, що загальний обсяг продукції і рівень цін змінюються в залежності від зміни грошової пропозиції, а досягнення безінфляційного економічного зростання передбачає контроль за обращаемой масою грошей.

У сучасній економіці монетаризм є одним з найбільш впливових течій, яке відноситься до неокласицизму. Всі факти і явища господарського життя суспільства оцінюються з точки зору процесів, які протікають в області грошового обігу.

Основоположник монетаризму – Мілтон Фрідман. Саме йому належить велика частина методологічних принципів монетаристів. Головний принцип грунтується на взаємозв’язку логічного методу наукового аналізу з розрахунками, які були зроблені на підставі економічних моделей.

Основна особливість монетаризму полягає в тому, що основні проблеми ринку розглядаються і вирішуються за допомогою питань грошового обігу. Монетаристи є прихильниками вільного ринку і стверджують, що державне регулювання безглуздо на тривалому проміжку часу. Це пов’язано з тим, що це регулювання блокує дію всіх основних ринкових регуляторів. Якщо говорити про короткостроковому періоді, то державне регулювання дає лише короткий ефект.

Вся ідея монетаризму виходить з положення про саморегулюючою системою економіки. Її суть полягає в двох тезах: гроші – основна рушійна сила ринкової економіки; центральний банк може здійснювати вплив на грошову пропозицію.

Прихильники монетаризму радять підтримувати темп приросту маси грошей в межах 3-5% в рік. Інакше може порушитися механізм індивідуального підприємництва, в результаті зростає інфляція. Все вплив на економічні процеси країни має зводитися до підтримки стійких темпів приросту грошової маси.

З назви «монетаризм» стає зрозуміло, що основний упор в цій теорії робиться на грошах. Фундаментальне рівняння – це рівняння обміну, що має вигляд:

MV = PQ

де:

  • M – пропозиція грошей;
  • V – швидкість обігу грошей;
  • P – рівень цін;
  • Q – обсяг продукцкіі.

Основні положення грошової теорії монетаризму

У Монетаристські теорії існує значна різниця між поняттям номінального і реального кількості грошей, а також разючі відмінності тих перспектив, які відкриваються перед конкретним індивідуумом і всім суспільством в цілому при зміні номінальної величини грошової маси.

Вся монетаристская економіка грунтується на кількісної теорії грошей, але в даній економіці її тлумачення трохи відрізняється від традиційної.

Монетаристські кількісна теорія стверджує, що є прямий зв’язок між кількістю грошей і рівнем цін, самі ціни визначаються кількістю грошової маси, що знаходиться в обігу. Купівельна спроможність грошей визначається рівнем цін. При збільшенні грошова маса відбувається зростання цін, і, навпаки, при скороченні грошової маси відбувається зниження цін.

Головною функцією грошей в теорії монетаристів є можливість служити фінансової основою і основним стимулятором економічного розвитку країни. Державне регулювання величини грошової маси, що здійснюється через систему банків, впливає на розподіл наявних ресурсів між галузями народного господарства. Це, в свою чергу, сприяє розвитку технічного прогресу і підтримці економічної активності.

При цьому слід пам’ятати про те, що грошовим інструментом потрібно користуватися вкрай обережно. Якщо станеться порівняно невелике зростання кількості грошей в обігу, яке потягне за собою підвищення цін, то потрібно створювати необхідні передумови, що забезпечують рівновагу між грошовим і товарним секторами економіки. При значному зростанні цін з’являється неконтрольована інфляція. І, як, наслідок, знижується купівельна спроможність грошей. Потреба в них зростає, оскільки збільшується величина товарообігу. Дефіцит коштів призводить до кризи платежів і розрахунків.

Згідно судженням монетаристів, інфляція являє собою чисто грошове явище. Причиною інфляції є надлишок грошової маси. Зміни в грошовому попиті виникають як звичайна реакція на всі процеси, на нинішню ринкову ситуацію і зміни, що відбуваються в сфері й політики господарювання.

Монетаристи вкрай негативно ставляться до регулювання цін, і до стримування їх зростання. На їхню думку, контроль над цінами та заробітною платою не може усунути інфляцію.

Застосування теорії монетаризму в умовах сучасної економіки
Основна і кінцева мета монетарної державної політики полягає в забезпечення стабільного рівня цін, повної зайнятості і зростання реального обсягу валового національного продукту. Головний провідник при здійсненні монетарної політики – центральний банк країни. Об’єктами монетарної політики є пропозиція і попит на грошовому ринку.

Пропозиція грошей – це загальна кількість грошової маси, яке знаходиться в обігу.

Попит на гроші складається з декількох частин:

  • Діловий попит або операційний – це попит на гроші як засіб обігу. Цей попит не залежить від процентної ставки центрального банку;
  • Попит як засіб для збереження вартості. Попит залежить від величини номінальної ставки.

При здійсненні монетарної політики центральний банк країни може скористатися наступними інструментами:

  • Операції на відкритому ринку (на вторинному ринку паперів казначейства). Центральний банк може купити або продати цінні папери. Таким чином, можна підвищити або знизити попит на гроші;
  • Політика облікової ставки. У цьому випадку здійснюється регулювання відсотків за виданими центральним банком позик для комерційних банків;
  • Зміна в нормативах обов’язкових резервів.
Посилання на основну публікацію