Моделі світової економіки майбутнього

У книзі «Майбутнє світової економіки: Доповідь групи експертів ООН на чолі з В. Леонтьєвим» (1977 р) представлені перспективні розрахунки тенденції зростання народонаселення, світового виробництва і споживання, міжнародної торгівлі в зіставленні з природними ресурсами і впливом на людину. Розглянуто кілька варіантів і сценаріїв розвитку світової економіки до 2000 р, визначено цільове призначення цієї доповіді та його зміст в анотації цієї дивовижної для того часу книзі.

Дослідження майбутнього світової економіки велося В. Леонтьєвим і його колегами з Брандейского і Гарвардського університетів Е. Картера, П. Петрі і інших під егідою Організації Об’єднаних Націй. Воно підпорядковане цілям, проголошеним ООН в її Стратегії міжнародного розвитку на друге десятиліття, Декларації про встановлення нового міжнародного економічного порядку і відповідної Програми дій ООН.

Цілі всіх цих програмних документів – скорочення прірви, що розділяє розвинені країни за економічним рівнем і величиною доходу, що припадає на душу населення. Зазначений розрив був дуже великий в 70-х роках XX ст. і мав тенденцію до подальшого поглиблення і особливо в країнах з найменшим середньому доходом на одного жителя.

Наукове, методичне та інструментальне значення розробленої в цій роботі методики і моделі актуально і сьогодні.

Виходу у світ праці В. Леонтьєва передувала поява публікацій результатів досліджень Римського клубу «Межі зростання» Д. Медоуза (1972 р), «Людство на роздоріжжі» М. Месаровича і Е. Пестеля (1974), «Перегляд міжнародного економічного порядку »Я. Тінбергена (1976 г.), а також опублікування результатів досліджень фахівців Гудзонівського інституту« Наступні 200 років »Г. Кана, У. Брауна і Л. Мартеля (1976 г.). Всі ці роботи отримали сильний резонанс у світовій економічній літературі і певним чином сприяли роботі В. Леонтьєва та його колег.

На відміну від попередників дослідників майбутнього світової економіки В. Леонтьєв у своїй роботі обрав науковий підхід оптимізму і реалізму. Це знайшло відображення у виборі сценаріїв майбутнього розвитку, які не орієнтовані на нездоланність протиріччя між подальшим існуванням суспільства і науково-технічним прогресом, на виникнення непереборного бар’єру на шляху подальшого світового економічного розвитку за рахунок дефіциту природних ресурсів.

Інструментарно аналіз, використаний В. Леонтьєвим в дослідженні майбутнього світової економіки, був нове досягнення світової економічної науки і був виконаний на основі розробленого ним методу витрати – випуск.

Модель В. Леонтьєва по розмірності і охопленням конкурує тільки з глобальною моделлю «ЛІНК», яка використовується для короткострокових і середньострокових прогнозів від трьох до шести років. Аналогічне завдання знаходження шляхів скорочення економічного розриву між розвиненими і країнами, що розвиваються, яку вирішила група експертів ООН на чолі з В. Леонтьєвим, була висунута раніше Римським клубом перед групою вчених на чолі з Я. Тінбергеном.

Глобальна економетрична модель світового господарства В. Леонтьєва в той час перевершувала всі відомі світовій економічній науці аналоги як за охопленням країн і територій, так і за параметрами рівнянь. У цій моделі представлені 15 регіонів, розділених на 45 секторів економічної діяльності. Модель містить 175 рівнянь, які за допомогою 269 змінних описують взаємозв’язку між виробництвом і споживанням різних товарів і послуг.

З 1977 р Секретаріат ООН використовує модель В. Леонтьєва для розрахунку всіляких варіантів відповідно до рішень Генеральної Асамблеї ООН про дослідження довгострокових тенденцій соціально-економічного розвитку світу і його окремих регіонів.

Посилання на основну публікацію