Модель «радянська економічна людина»

Це специфічна модель, сформована адміністративно-командною системою, характеризується роздвоєністю економічної поведінки (пріоритет праці на суспільство перед працею на себе), прагненням до мінімізації трудових витрат, пануванням утриманських настроїв (часті випадки розкрадання державного майна за принципом «все навколо радянське – все навколо моє », домінуюче почуття очікування нехай скромного, але гарантованого винагород не за результати праці, а за присутність на робочому місці).

Інтелектуальні здібності людини використовуються в такій моделі всупереч вічним цінностям православного християнського вчення в основному для того, щоб убезпечити себе від контролю з боку численних чиновників, начальства, обходу їх вказівок, обману, приписок, для тіньової діяльності. Все це є природною реакцією на тотальне одержавлення економіки.

Роздвоєність цільової функції викликає негативні моральні витрати, хоча сама вона породжена раціональним економічним поведінкою людини, який прагнув мінімізувати свої витрати і максимізувати свою вигоду. Цим багато в чому, в числі інших факторів, визначається мотивація праці.

Посилання на основну публікацію