Модель ділового циклу Хікс-Фріша

Цікава неокейнсіанська модель ділового циклу Хікса – Фріша, що володіє суворої логічністю.

Відповідно до моделі ділового циклу Хікса-Фріша, циклічні коливання викликаються автономними інвестиціями, тобто інвестиціями в нові продукти, нові технології і т.д. Автономні інвестиції не залежать від зростання доходу, а навпаки – викликають його. Зростання доходів призводить до зростання інвестицій, що залежать від величини доходу: діє ефект мультиплікатора – акселератора.

Але зростання економіки не може відбуватися безмежно. Бар’єром, що обмежує зростання, є повна зайнятість (лінія АА).

Оскільки економіка досягла стану повної зайнятості, то подальше зростання сукупного попиту не веде до збільшення національного продукту. В результаті темпи зростання заробітної плати починають випереджати темпи зростання національного продукту, що стає фактором інфляції. Зростання інфляції негативно позначається на стані економіки: падає ділова активність суб’єктів економіки, сповільнюється зростання реальних доходів, а потім відбувається їх падіння.

Тепер акселератор діє в протилежному напрямку.

Це продовжується до тих пір, поки економіка не «наштовхнеться» на лінію ВВ – негативні чисті інвестиції (коли чисті інвестиції недостатні навіть для заміни зношеного основного капіталу). Конкуренція посилюється, прагнення знизити витрати виробництва спонукають фінансово-стійкі фірми приступити до оновлення основного капіталу, що забезпечує підйом в економіці.

Посилання на основну публікацію