Міжнародні економічні організації

Це міжнародні економічні організації, що створюються країнами-учасникам для вирішення будь-яких загальних для них економічних проблем.

Головна функція таких організацій – узгодження дій країн-учасниць з науково-технічного співробітництва, спеціалізації та кооперування відтворювального процесу в різних країнах-учасницях і різних галузях економіки.

Фінансування міжнародних економічних організацій виробляють країни-учасниці, що визначають характер і межі діяльності міжнародної організації, правове становище і режим роботи. Зазвичай в міжнародних організаціях створюють керівний і виконавчий орган.

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (Світовий банк) – міжнародний фінансово-кредитний інститут, учасниками якого є понад 150 країн світу. Цей банк надає і гарантує позики країнам, що розвиваються для забезпечення структурної перебудови їх економіки в бік більш сучасної науково-технічної системи.

Міжнародний валютний фонд – міжнародний фінансово-кредитний інститут у вигляді асоціації держав, створеної для надання кредитів в іноземній валюті країнам, що мають тимчасові дефіцити платіжного балансу, а також для реалізації заходів з підтримки валютних курсів національних грошових одиниць.

Посилання на основну публікацію