Мінімальний споживчий бюджет сім’ї

Вартісна величина мінімального споживчого бюджету (МПБ) визначається виходячи з середніх цін на відповідні товари та послуги, що входять до споживчого кошика, у всіх видах торгівлі. У цінах кожного місяця обчислюється мінімальний споживчий бюджет в розрахунку на одного члена сім’ї на місяць.

Під домашнім господарством розуміється одна особа або група осіб, для яких загальним є бюджет і місце проживання. Наявність родинних зв’язків при цьому не обов’язково. Абсолютна більшість домашніх господарств складається з членів однієї сім’ї і ідентично сім’ям, хоча повністю поняття «сім’я» і «домашнє господарство» не збігаються.

Основними вимірювачами вартості МПБ є:

  • зміна соціальних виплат по відношенню до середньої заробітної плати;
  • співвідношення середньодушового доходу населення і мінімального споживчого бюджету;
  • відношення грошового доходу до мінімального споживчого бюджету.
Посилання на основну публікацію