Методика бюджетування

Сучасні організації використовують один з чотирьох типів бюджетів, що визначають метод бюджетування:

  • Інкрементний.
  • Activity-Based, або бюджетування на основі видів діяльності.
  • Ціновий.
  • “З нуля”.

Інкрементне бюджетування

Приростне (інкрементне) бюджетування враховує фактичні цифри за минулий рік і додає або віднімає відсоток для отримання бюджету поточного року. Це – найпоширеніший метод бюджетування, тому що він простий і зрозумілий. Його доцільно використовувати, якщо основні витрати з року в рік не змінюються.

Однак метод має ряд недоліків:

  • Може бути неефективним. Наприклад, якщо керівник знає, що можна збільшувати свій бюджет на 10% щороку, він просто скористається цією лазівкою, не докладаючи зусиль для пошуку шляхів скорочення витрат або економії.
  • Може призвести до бюджетного ослаблення. Наприклад, керівник може перебільшувати розмір бюджету, який дійсно потрібен відділу. Тому створюється помилкове відчуття того, що підрозділ завжди знаходиться в рамках планованого бюджету.
  • Ігнорує зовнішню активність і продуктивність. Наприклад, дуже висока інфляція при певних витратах на експлуатацію. Поетапне бюджетування ігнорує будь-які зовнішні чинники і просто припускає, що в цьому році вартість зросте на 10%.

Activity-Based

Це – підхід, який визначає обсяг ресурсів, необхідних для підтримки цільових показників або результатів, встановлених компанією. Наприклад, компанія встановлює мету отримати 100 мільйонів доларів доходу. Спочатку необхідно визначити дії, необхідні для досягнення мети продажів, а потім прорахувати витрати на проведення цих заходів.
Бюджетування на основі ціни

Тут розглядаються наступні питання:

  • Чому ці витрати повинні бути в бюджеті?
  • Чи створює елемент цінність для клієнтів, співробітників або інших зацікавлених сторін?
  • Чи збільшується вартість товару? Якщо ні, то чи варто включати їх до бюджету?

Важливо! У цьому випадку все, що включено до бюджету, має приносити бізнесу користь.

Підхід спрямований на уникнення непотрібних витрат.

Бюджетування з нуля

Як один з найбільш використовуваних методів, бюджетування з нуля починається з припущення, що всі бюджети підрозділів дорівнюють нулю і повинні бути створені з нуля.

Бюджетування з нуля дуже жорстке, тому дозволяє уникнути будь-яких витрат, які не вважаються абсолютно необхідними для успішної (прибуткової) діяльності компанії. Підхід особливо корисний, коли існує гостра потреба у скороченні витрат, наприклад, коли компанія переживає фінансову реструктуризацію або серйозний економічний спад.

Найкраще підходить для вирішення дискреційних витрат, а не для основних експлуатаційних проблем. Бюджетування з нуля – неймовірно трудомісткий процес, тому багато компаній використовують цей підхід дуже рідко.

Бюджетування – це процес, який використовуються компаніями для оцінки та сортування потенційних витрат або великих інвестицій. До великих витрат можуть ставитися покупка нового або відновлення наявного обладнання, придбання транспортних засобів, будівництво прибудов до будівель і т. д.

Бюджетування, зазвичай, охоплює розрахунок майбутнього прибутку від кожного проєкту за періодами, грошового потоку за період, а також кількості років, яке потрібно для повернення інвестицій. Це інструмент для максимізації майбутнього прибутку організації, оскільки більшість сучасних холдингів можуть одночасно управляти тільки обмеженою кількістю великих проєктів.

Author: Олександр
Фанат своєї справи і просто крутий чувак.