Методи реалізації стратегічного плану

Методологія реалізації стратегічного плану – сукупність дій, які націлені на обґрунтування і аналіз прогнозування розвитку компанії, стратегії і місії; способи або технічні прийоми для вирішення проблем планування.

Їх реалізація неможлива без визначення тактики, бюджету та управління по цілям.

Тактика – доцільне застосування дій в організації управління. Без неї неможлива реалізація плану.

Бюджет є кількісним втіленням стратегічного плану в доходах і витратах за конкретний час, розробляється управлінської верхівкою компанії.

Управління по цілям є маркетинговою системою управління організації або системою методів реалізації плану, в якій одночасно поєднуються цілі і завдання плану.

Посилання на основну публікацію