Методи підрахунку ВВП і ВНП

За допомогою показників валового продукту можна виміряти обсяг річного (квартального, місячного) випуску товарів і послуг в економіці. Ця загальна зведена величина валового продукту показує, з чого вона складається і на що витрачається.

Відповідно, ВВП або ВНП може бути визначений одним з трьох методів шляхом підсумовування:

1) доданої вартості по всіх галузях національної економіки (ВВП з виробництва або по галузях);

2) усіх витрат на купівлю загального обсягу виробленої в даному році продукції (ВВП за витратами);

3) всіх доходів, отриманих у країні від виробництва продукції даного року (ВВП за доходами).

До складу ВВП входить ступінь зносу устаткування, будівель і т. Д. – Основних фондів, які використовуються при виробництві продукції. Цей знос основних фондів (званий амортизацією) віднімається з ВВП. У результаті ми отримуємо чистий внутрішній продукт (ЧВП).

Посилання на основну публікацію