Методи і методики визначення економічної ефективності

Поняття «економічна ефективність» згідно з довідником «Економічна ефективність управлінських і господарських рішень» (1984 г.), в якому представлено понад 500 різних типових, галузевих та відомчих заходів, характеризується як співвідношення між одержуваними результатами виробництва (продукцією і матеріальними послугами), з одного боку, і витратами праці і засобами виробництва – з іншого. Підвищення економічної ефективності є найважливішим показником розвитку економіки країни в цілому, її галузей, окремих регіонів, фірм, підприємств і компаній.

Сучасна перехідна економіка використовує в якості базового інструментарію «Методичні рекомендації щодо оцінки ефективності інвестиційних проектів і відбору їх для фінансування» (використовуються у нас з 1994 р).

У минулому, в командно-адміністративній економіці, інструментарій методів і методик оцінки ефективності використовувався з метою організації розрахунків ефективності різноманітних економічних завдань, в тому числі:

  • оцінки обсягів використання витрат і ресурсів, проведених заходів, результативності прийнятих рішень і виробництва на різних рівнях управління;
  • обгрунтування і вибору найбільш економічних варіантів різних заходів і рішень. У зв’язку з цим прийнято розрізняти абсолютну (загальну) і порівняльну (відносну) економічні ефективності;
  • обгрунтування всіх видів поточних і перспективних планів;
    визначення економічного ефекту, який обліковується в цінах, надбавки (знижки) за ефективність і якість;
  • відображення показників ефективності в нормах, нормативах, планових звітних показниках, цінах на науково-технічну продукцію;
  • вирішення питання про надання фінансовими органами кредитів підприємствам;
  • техніко-економічного обґрунтування заходів, виконуваних за господарськими договорами.
Посилання на основну публікацію