Методи формування економічного інструментарію

Основними методами досліджень господарської практики, за допомогою яких починає свій цикл життя інструментарій економічної науки, є:

  • експериментальний метод – вивчення поведінки економічної системи в цілому і її складових частин шляхом постановки експериментів;
  • гіпотетико-дедуктивний метод – висунення і перевірка різних гіпотез в поєднанні з аналізом окремих економічних процесів і явищ в мікро- і макроекономіці;
  • статистико-часовий аналіз – вивчення сукупності масових економічних явищ і об’єктів, однорідних в певному суттєвому положенні, в тимчасовому періоді;
  • історико-модельний підхід – уявлення економічних процесів у вигляді моделей, які функціонально повторюють досліджуваний процес, в історичному контексті;
  • математичний метод – опис досліджуваних економічних явищ за допомогою математичних знаків і символів;
  • метод абстрагування – виняток явищ, що носять випадковий характер, при дослідженні процесів економіки.
Посилання на основну публікацію