Мета і завдання бюджетування

Загальна мета бюджетування – планувати різні етапи бізнес-процесів, координувати діяльність різних відділів фірми і забезпечувати ефективний контроль над нею. Крім цього, бюджет спрямований на досягнення наступних цілей:

  • Прогноз майбутніх продажів, собівартості та інших витрат фірми необхідних для отримання бажаного доходу, мінімізація фінансових ризиків.
  • Визначення майбутнього фінансового стану фірми та її потреби в коштах, які будуть використовуватися для збереження платоспроможності організації.
  • Визначити склад капіталізації, щоб забезпечити доступність коштів за розумною ціною.
  • Координація зусиль різних структур по досягненню спільних цілей.
  • Підвищення ефективності роботи різних відділів і підрозділів компанії.
  • Визначення специфічних обов’язків і повноважень керівників різних структур.
  • Ефективний контроль над коштами, запасами і продажами фірми.
  • Забезпечення централізованого контролю над фірмою через бюджетну систему.
Посилання на основну публікацію