Матриця БКГ: поняття, сутність, розробники

Матриця БКГ (BCG Matrix) – інструмент стратегічного портфельного аналізу положення на ринку товарів, компаній і підрозділів виходячи з їх ринкового зростання і займаної частки на ринку.

Такий інструмент, як матриця БКГ знаходить в даний час широке застосування і в менеджменті, і в маркетингу, і в інших сферах економіки (і не тільки). Матриця БКГ була розроблена експертами Бостонської консалтингової групи ( «Boston Consulting Group), що займається управлінським консалтингом, в кінці 1960-х років, під керівництвом Брюса Хендерсона. Саме цій компанії матриця зобов’язана своєю назвою. Крім того, матриця Бостонської Консалтингової Групи стала одним з перших інструментів портфельного аналізу.

Для чого потрібна матриця БКГ компанії? Будучи простим, але ефективним інструментом, вона дозволяє виявити найбільш перспективні і, навпаки, самі «слабкі» продукти або підрозділи підприємства. Побудувавши матрицю БКГ, менеджер або маркетолог отримує наочну картину, на основі якої він може прийняти рішення про те, які товари (підрозділи, асортиментні групи) варто розвивати і берегти, а які слід ліквідувати.

Посилання на основну публікацію