Математичні методи економічного аналізу

Поняття математичних методів економічного аналізу

При аналітичному вивченні діяльності підприємства використовуються математичні методи дослідження. Дані методи дозволяють розширити вивчення факторів, що впливають на господарську діяльність організації, що в свою чергу дозволить збільшити кількість резервів підвищення якості. Впровадження методів на сучасному етапі дозволяє визначити потребу оперативного втручання і прогнозування можливих результатів, а це практично неможливо без аналітичного дослідження.

Під економічним аналізом розуміють прикладну наукову дисципліну, що представляє собою систему спеціальних знань, що дозволяють оцінити ефективність діяльності того чи іншого суб’єкта ринкової економіки.

Види методів економічного аналізу

Умовно методи економічного аналізу ділять на математичні і традиційні. Під традиційними методами прийнято розуміти оцінку функціональної залежності, яка виникає між показниками. Математичні методи використовуються при аналізі стохастичною системи.

Математичні методи допомагають виявити більш точні результати і створюють докладну картину впливу факторів на діяльність організації. У сукупності це прискорює процес економічного аналізу. Для того, щоб використовувати математичні методи необхідно:

 • розробити математичну модель;
 • врахувати взаємозв’язок між об’єктами;
 • використовувати системний підхід;
 • удосконалити систему завдяки інформаційному забезпеченню.

Завдання економічного аналізу можливо вирішити математичним методом тільки в тому випадку, якщо їх формулювання має математичний вигляд. Іншими словами, все взаємозв’язку виражені за допомогою математичного аналізу.

До математичного методу відносять:

 • методи економічної кібернетики;
 • методи математичного програмування;
 • методи елементарної математики;
 • методи математичної статистики;
 • економетричні методи;
 • методи дослідження операцій;
 • класичні методи математичного аналізу;
 • метод теорії оптимальних процесів.

Дана класифікація умовна, так в залежності від організації і необхідного результату використовують різні варіації.

Метод економічної кібернетики використовують при аналізі складних систем. Найбільш використовувані методи в цій галузі – це метод системного аналізу і моделювання.

Для оптимізації господарських процесів організації використовують метод математичного програмування. Даний метод дозволяє диференціювати результат, визначити рівень поставленого завдання і виявити лімітуючі групи сировини і обладнання.

Традиційні розрахунки ресурсів при розробці та плануванні на підприємстві відносять до методів елементарної математики.

Методи статистики використовують в масових явищах. Даний метод дозволяє проаналізувати можливі зміни показників. У разі виявлення між досліджуваними характеристиками стохастичною зв’язку, тільки статистичні методи дозволяють провести аналіз.

Економетричний метод грунтується на трьох складових: математика, статистика і економіка. В основі цього методу лежить економетрична модель. Іншими словами, процес або явище являє собою схематичне уявлення. Дані моделі побудовані за шаховою схемою і використовується для виявлення зв’язку між витратами і результатом.

Для того, щоб розробити і оцінити найкращий варіант дій, використовують методи дослідження операцій. Дані методи дозволяють вибрати найкращий показник з можливих.

Класичні методи математичного дослідження використовують як в сукупності з іншими методами, так і окремо.

Метод теорії оптимальних процесів спрямований на побудову системи, яка зведе до мінімуму функціонал поставленого завдання і визначить точне рішення.

Посилання на основну публікацію