Маржинальна революція в економічній науці і її інструментарій

Маржиналізм – напрямок економічної теорії кінця XIX в., Яке використовує в аналізі економічних процесів і законів граничні величини. Маржинальна революція – перехід від концепції класичної економічної школи до неокласичної теорії (маржиналізму). Основний інструментарій маржиналізму: категорії граничних величин; поняття потреби покупця; методи раціонального розподілу ресурсів і знаходження оптимального використання цих коштів; предмет аналізу – стійкий стан економіки на макро-, і мікрорівні; широке застосування математичних методів для прийняття оптимальних рішень статистичних завдань; гедонізм (від грец. hedone – задоволення) – життя заради щастя.

Перший етап маржиналізму (70-80-ті роки XIX ст.) Пов’язаний з іменами Вільяма Стенлі Джевонса (1835-1882 рр.) – Засновника математичної школи, Карла Менгера (1840-1921 рр.) – Засновника австрійської школи, Леона Вальраса (1834 -1910 рр.) – засновника лозаннской школи, отримав назву «суб’єктивного спрямування» в політичній економії.

Другий етап маржинальної революції 90-х років XIX ст. пов’язаний з іменами Альфреда Маршалла (1842-1924 рр.) – професора політичної економії Кембриджського університету, засновника кембріджської школи і Джона Бейса Кларка (1847-1938 рр.) – професора Колумбійського університету, представника американської школи маржиналізму. Для другого етапу характерні відмова від «суб’єктивного спрямування» політичної економії і відображення психологічного аспекту оцінки корисності речей. Заслугою маржиналистов є обгрунтування спільного вивчення попиту та пропозиції (на першому етапі вивчалися проблеми попиту, а класики віддавали пріоритет проблемам виробництва); вони сформулювали двухкрітеріальний теорію вартості, базою якої з’явилися як граничні витрати, так і гранична корисність. Для досягнення рівноважного стану економіки на мікрорівні застосовувалося математичне моделювання процесів.

Посилання на основну публікацію