Маржиналістський напрям економічної думки

Маржиналістський напрям економічної думки виник в кінці XIX і остаточно сформувалось на початку XX століть. Цей напрям з’явилося як протиставлення теорії трудової вартості, на основі якої був сформульований висновок про експлуататорської природи прибутку. В результаті теорії трудової вартості протиставлялася теорія корисності, згідно з якою величина мінової вартості виводиться з корисності блага. При цьому сама теорія корисності була вдосконалена за допомогою граничного аналізу (marginal analysis), який і дав назву цьому напрямку економічної думки. Він ґрунтувався на визначенні ефекту від додаткового додавання величини наявної сукупності. Граничний аналіз згодом застосовувався при побудові інших ключових маржиналістських теорій — витрат виробництва, розподілу, загального рівноваги і т. д. Маржиналісти в своїх дослідженнях, виходили з принципу раціональної поведінки окремого індивіда (господарство Робінзона), який прагне максимізувати результати своєї діяльності в умовах обмеженості ресурсів.

Одним з перших маржиналістів можна назвати німецького економіста Томаса Госсена (1810-1858). Головною його працею є «Розвиток законів суспільного життя і що випливають звідси правил людського життя» (1854). Т. Госсен відомий своїми законами спадної граничної корисності. Перший закон, який стосується окремого блага, формулюється наступним чином: зі збільшенням споживання корисність кожного наступного блага знижується. Другий закон, який випливає з першого і стосується кількох благ, формулюється таким чином: максимальне задоволення виходить, коли граничні корисності останніх порцій споживаних благ виявляються однаковими.

Можна відзначити і ідею Т, Госсена про зв’язок між корисністю та тривалістю праці. Хід міркувань тут наступний. Праця спочатку приносить людині насолоду. Але потім неминуче настає втома. В результаті корисність праці замінюється тягарем. Тому найкраща тривалість праці буде тоді, коли величина граничної корисності зрівняється з величиною граничної тягаря праці.

Найбільший внесок у розвиток ідей маржиналізму внесла Австрійська економічна школа. Вона далі розвинула висунуті Т. Госсеном ідеї граничної корисності. Основними представниками австрійської школи Карл Менгер (1840-1921), Євген Бем-Баверк (1851 -1919), Фрідріх Візер (1851-1926).

Головне увагу у своїй концепції австрійська школа відвела теорії цінності. В ній такі категорії, як товар, вартість, були відповідно замінені поняттями благо і цінність. Цінність блага вимірювалася його корисністю. Корисність, на думку австрійської школи, буває двох видів. Перша — це проста (абстрактна) корисність. Така корисність характерна для благ, які є в достатку (наприклад повітря і ін). Цінність цих благ нульова. Друга — це кваліфікована (конкретна) корисність. Вона характерна для блага, запас яких обмежений. Такі блага набувають вже цінність і можуть обмінюватися на ринку. Тому для утворення цінності необхідно з’єднання корисності та рідкості.

У свою чергу, кваліфікована корисність може проявлятися у вигляді суб’єктивної та об’єктивної цінності. На основі цього австрійська школа розробила теорію суб’єктивної і теорію об’єктивної цінності.

Перша — це теорія суб’єктивної цінності. Згідно їй суб’єктивна цінність залежить від двох факторів: інтенсивності потреби в благо і його рідкості (запасу). Тут спостерігається наступна картина:
1) чим більша потреба в даному благо, тим вища його цінність. Наприклад, цінність склянки води для людини в пустелі у багато разів більше порівняно з перебуванням його в районі озера;
2) чим менший запас блага, тим вище стає його цінність. Наприклад, та ж вода в пустелі порівняно з озерним краєм цінна тому, що її запас малий.

На основі теорії суб’єктивної цінності австрійської школи був сформульований закон насичення потреб. У відповідності з цим законом по мірі насичення потреб суб’єктивна цінність наявних благ даного виду зменшується. Цей закон Е. Бем-Баверк ілюстрував це на прикладі з мішками зерна. Наприклад, фермер зібрав п’ять мішків зерна, які потрібні йому для таких цілей. Перший мішок потрібен, щоб не померти з голоду. Цінність його становить 10 грошових одиниць (д. е.). Другий мішок потрібен, щоб поліпшити харчування. Цінність його — 8 д. е. Третій мішок потрібен, щоб відгодувати худобу. Цінність його — 6 д. е. Четвертий мішок — щоб виготовити горілку. Цінність його — 4 д. е. П’ятий мішок — для годування папугу. Цінність його— 1 д. е. Відповідно вартість (цінність) мішка зерна залежить від його граничної корисності. Наприклад, проведені всі 5 мішків. Вартість кожного буде дорівнює 1 д. е. Якщо вироблено лише 3 мішка, вартість кожного з них буде вже дорівнює 6 д. е.

Наступною є теорія об’єктивної цінності. Вона призначена для пояснення ринкових цін товарів. Ціна товару на ринку встановлюється шляхом вирівнювання суб’єктивних оцінок продавця і покупця. Покупець на основі суб’єктивної оцінки корисності речі встановлює для себе верхню межу ціни. Продавець з тієї ж причини визначає нижню ціну товару. Вийти за ці межі покупець і продавець не можуть, оскільки це призвело б до зниження їх добробуту. Конкретна ціна речі розташований у цих межах і остаточно встановлюється шляхом взаємодії, зіткнення інтересів даних осіб.

Найбільш складною для австрійської школи виявилася проблема визначення цінності засобів виробництва. Справа в тому, що засоби виробництва не входять в особисте споживання, не задовольняють особисті потреби людини. Цю проблему австрійська школа намагалася вирішити наступним чином. На її думку, цінність засобів виробництва визначається корисністю благ, що виготовляються за допомогою цих засобів виробництва. Наприклад, цінність заліза буде вимірюватися корисністю замку. Але із заліза можна виготовити не тільки замок, але безліч інших предметів. Тому австрійська школа запропонувала цінність заліза визначати продуктом, який має найменшу корисність у порівнянні з іншими речами, які виготовляються із заліза. Однак виникла інша трудність, яка полягає в тому, що індустріалізація Європи зробила можливим виробництво речей з різних матеріалів. Наприклад, у вантажному автомобілі є залізо, пластмаса, шкіра, скло та інші матеріали. Відповісти задовільно на дане питання австрійська школа виявилася не в змозі. Треба сказати, що спроби вирішити цю проблему були все ж зроблені. Так, Ф. Візер пропонував порівнювати корисності предметів, виготовлених з однакових матеріалів, але взятих в неоднакових пропорціях. Ст. Бем-Баверк радив знайти спочатку цінність одного виду сировини, потім методом виключення визначити цінність інших матеріалів. Як бачимо, в обох вийшла дуже заплутана теорія, що не має ніякого практичного застосування.

Посилання на основну публікацію