Людина як економічний суб’єкт і об’єкт

Людина як економічний суб’єкт поставлений в умови, коли всі його існування пов’язане з обов’язковою участю в економічному житті інших людей – родини, суспільства, світу, і діяти поза цією системою, всупереч її інститутів і їх правилам він не може. Все життя людина як економічний суб’єкт зобов’язаний певним чином взаємодіяти з іншими людьми з урахуванням економічного порядку, встановленого в минулому і змінюється в дні його життя – з його участю і без нього. Залучення людини в економічні інтереси і відносини примушує його діяти за допомогою економічного інструментарію по своїй волі і всупереч їй під тиском парадигм, концепцій, доктрин, теорій і підходів, прийнятих іншими людьми, родинами, суспільством і всіма інститутами.

Серед безлічі економічних суб’єктів людині належить головне місце. Це залежить від того, що господарська або, точніше, економічне життя кожної окремої людини і всього співтовариства громадян планети Земля від першого до останнього дня підпорядкована меті задоволення всіх потреб саме людини.

Видатні економісти, автори підручника «Economics» К. Манконнелл і С. Брю у вступній його частині записали: «Людські істоти – нещасні істоти – обтяжені потребами. У числі іншого нам потрібні любов, суспільне визнання, матеріальні блага і життєві зручності. Наша боротьба за поліпшення матеріального добробуту, наше прагнення «заробити собі на життя» – це і є предмет економічної науки. Точніше, економіці – це дослідження поведінки людей в процесі виробництва, розподілу і споживання матеріальних благ у світі обмежених ресурсів ».

До цього слід додати, що економічна теорія у вивченні людського суспільства виходить з передумови, згідно з якою людина є одночасно і виробником, і споживачем економічних благ. В силу цього він одночасно і суб’єкт, і об’єкт економіки.

Людина повинна не тільки вільно орієнтуватися в системі інститутів, а й, використовуючи свій потенціал, розвивати його з урахуванням мінливих умов і обставин. Економічне середовище, в якій опиняється людина все своє життя, примушує його частіше, ніж цього йому хотілося б, нехтувати особистими інтересами кожного дня заради своїх майбутніх економічних інтересів, прояву милосердя, міркувань престижу, залежно від прийнятої моди, моральних і моральних традицій, батьківського почуття , релігійних норм та інших умов. У цьому сенсі все людське життя економічно не вільна: вона знаходиться в системі економічного примусу. Але як виявляється, і не тільки економічного.

Посилання на основну публікацію