Критерії ціноутворення

Характеристики ціни

Ціноутворення є головним інструментом при організації економіки підприємства і забезпечує формування таких цін на товари і послуги, які могли б забезпечити прибуток для підприємства.

Ціноутворення – це складна процедура розрахунків і аналізу різних чинників, які могли б сформувати оптимальну ціну на товар. Така ціна повинна відповідати наступним характеристикам:

 • задовольняти купівельну спроможність споживачів;
 • забезпечувати прибуток для власників виробничого підприємства;
 • відповідати рівню іміджу торгової марки;
 • відповідати якісним характеристикам товару.

Для підприємств різного типу, існують свої особливості ціноутворення. Так виробничі підприємства орієнтуються, перш за все, на визначення оптових цін. Підприємства роздрібної торгівлі – орієнтуються на формування роздрібних цін. Тому різні типи підприємств враховують вплив різних чинників.

Виробничі підприємства враховують:

 • собівартість виробництва продукції;
 • особливості структури виробництва і структури поставки сировини;
 • наявність виробничих підприємств, що випускають аналогічну продукцію.

Підприємства роздрібної торгівлі враховують:

 • собівартість реалізації продукції.
 • структуру каналів збуту для роздрібних покупців.
 • рівень конкуренції серед підприємств, що реалізують той же товар в роздріб.

Ціноутворення є складною категорією в економіці, що характеризується варіативністю методик його здійснення на практиці.

Основні критерії ціноутворення

Критерії ціноутворення забезпечують кінцевий показник ціни, яка може бути вище або нижче середньої, в залежності від умов діяльності підприємства в частині збуту продукції.

Критерії ціноутворення в загальному вигляді можна розділити на:

 • внутрішні;
 • зовнішні.

Внутрішні критерії – це особливості діяльності підприємства, які можуть прямо вплинути на ціну товару.

 • Реклама. Цей критерій має безпосереднє відношення до ціни товару. Так, чим якісніше реклама товару, тим більша ймовірність підвищення його ціни.
 • Специфіка виробництва. Чим вище рівень обробки товару до його готового стану в найкращому вигляді, тим вище ціна на нього.
 • Особливості виробничого процесу. Індивідуальне і дрібносерійне виробництво, як правило, забезпечують більш високу ціну на товар, ніж масовий випуск продукції.
 • Стратегія виходу на ринок. В даному випадку, мається на увазі орієнтація на один або кілька ринкових сегментів.
 • Особливості життєвого циклу продукції. Життєвий цикл будь-якого товару проходить чотири основні фази. Залежно від того, в якій фазі знаходиться товар на даний момент – може коригуватися його ціна для споживача.
 • Мобільність процесу виробництва. Чим компактніше і мобильней організований процес виробництва, тим більш низьку ціну можна зберігати без втрати рівня прибутковості підприємства.
 • Тривалість доставки продукції до кінцевого споживача. Як правило, чим складніше ланцюжок доставки товару до кінцевого споживача – тим вище його ціна.
 • Рівень сервісу при реалізації товару. Чим вище такий рівень, тим вище ціна на товар.
  Частка на ринку. Чим вище частка на ринку, тим вище ціна на товар.
 • Імідж торгової марки або виробника. Більш високий імідж, забезпечує більш високу ціну.

Зовнішні критерії, це особливості зовнішнього середовища підприємства, які в різній мірі впливають на ціну продукції.

 • Економічний стан країни. При коливаннях в економічних процесах, складно утримувати ціну на стабільному рівні, тому доводиться контролювати її зміна відповідно до умов зовнішнього середовища.
 • Політична ситуація в країні. Аналогічно при політичних кризах, необхідно враховувати можливі погіршення зовнішнього середовища.
 • Рівень інфляції. Це один з найбільш впливових критеріїв при ціноутворенні. Так як при високому рівні інфляції складно передбачити ціну на сировину для виробництва продукції на найближчий період.
Посилання на основну публікацію